Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
U bent hier: Home Richtlijnen Internationale gedragscodes en richtlijnen ICC/ESOMAR International Code

ICC/ESOMAR International Code

— gearchiveerd onder:

ICC/ESOMAR Internationale Code voor Markt- en Sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Deze internationale gedragscode maakt onderdeel uit van de Gedragscode zoals die door de MOA is opgesteld en door de leden is goedgekeurd. Alle bedrijfs- en persoonlijke leden van de MOA onderschrijven deze code en zijn op de naleving ervan aanspreekbaar door de afgegeven schriftelijke c.q. elektronische instemming.

Klik HIER voor de Nederlandse vertaling.
Klik HIER voor originele Engelse tekst.

Amsterdam januari 2008

Inleiding
Aan het herzien van deze internationale Gedragscode voor het marktonderzoek liggen de volgende doelstellingen ten grondslag:

 • Het bevorderen van de grondslagen van ethisch en professioneel gedrag
 • Het instand houden van wereldwijde consistentie, daarbij de ruimte latend voor stringentere nationale regelgeving
 • Een duidelijk onderscheid maken tussen en het afscheiden van marktonderzoek enerzijds en direct marketing en sales anderzijds
 • Het aanscherpen van garanties die wij respondenten bieden wat betreft de bescherming van persoonsgegevens
 • Het samenvatten van vereisten op een beknopte en overzichtelijke manier, die ook begrijpelijk is voor niet-onderzoekers en die kan worden ingezet voor het stimuleren van marktonderzoek
 • Zeker stellen dat de tekst voldoende begrijpelijk is om door de wetgevende instanties te worden geaccepteerd als effectieve zelfregulering
 • Het versterken van de link met de zakelijke praktijk


In het kort volgen hier de belangrijkste veranderingen in vergelijking tot de voorgaande versie van deze gedragscode:

 • De definitie en Artikel 1a waarin staat dat de onderzoekprofessie in veel Europese landen afhangt van een positionering als toegepast wetenschappelijk onderzoek om te voorkomen dat het wordt gedwarsboomd door wetgeving die gericht is op commerciële activiteiten.
 • Artikel 1d om rekening te houden met andere activiteiten die mogelijk ten onrechte als marktonderzoek kunnen worden gepresenteerd.
 • Artikel 4a om vast te leggen dat onderzoekers zich moeten kunnen identificeren en het doel van het onderzoek moeten mededelen voor alle soorten onderzoek, niet alleen voor onderzoek dat op afstand wordt uitgevoerd.
 • Artikel 5 om specifieker te zijn over eigendomsrechten
 • Artikel 7c, d en e, die nu specifieker ingaan op de bescherming van persoonsgegevens.
 • Artikel 11 die specifieker ingaat op de verantwoordelijkheden indien onderzoeken door de klant worden gepubliceerd.
 • Artikel 14 om te garanderen dat de code ook van toepassing is in markten waar mogelijk geen doeltreffende wetgeving of zelfregulerende industriële organen zijn.


Aangezien de Code zich richt op wetgevende instanties, het publiek alsook op onderzoekers, en de tekst derhalve zo kort en gebruiksvriendelijk gehouden moest worden, heeft de ESOMAR een notitie  gepubliceerd over hoe de code toegepast kan worden.

Voor Nederland is Ineke van Meel de National Representative van ESOMAR.

Document acties