May 29, 2017 Last Updated 9:23 AM, May 24, 2017

ISO Kwaliteitsnormen


ISOlogoDe ISO normen worden door interne en externe partijen (zoals certificatie-instellingen) gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie. Op basis van deze norm kan een certificaat worden behaald.

Momenteel zijn er drie ISO normen die betrekking hebben op marktonderzoek waarvoor uw bedrijf via het NEN of via de Stichting Toetsingsbureau KCC gecertificeerd kan worden.

Waar staat ISO voor?

ISO (Internationale Organisatie voor Standaardisatie) is een wereldwijde federatie van nationale organisaties voor standaardisatie (de ISO-leden). Doorgaans worden de werkzaamheden wat betreft het opstellen van internationale standaarden uitgevoerd door technische ISO-commissies.

ISOlogoklein

Elk ISO-lid dat geïnteresseerd is in een onderwerp waarvoor een technische commissie in het leven is geroepen, heeft recht van vertegenwoordiging in die commissie. Internationale organisaties, overheden en anderszins, kunnen in samenwerking met ISO ook bijdragen aan deze werkzaamheden. ISO werkt nauw samen met de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) waar het gaat om zaken betreffende elektrotechnische standaardisatie.
 
Internationale standaarden worden opgesteld in overstemming met de regels als neergelegd in de ISO/IEC Richtlijn, Deel 2.
 
De voornaamste taak van de technische commissies bestaat uit het opstellen van internationale standaarden. Als de ontwerpstandaarden zijn vastgesteld door de technische commissies worden deze in stemming gebracht onder de leden. Publicatie als internationale standaard vereist goedkeuring van minimaal 75% van de stemmende leden.