May 29, 2017 Last Updated 9:23 AM, May 24, 2017

Doel ISO normering

Doelstellingen van de ISO kwaliteitsstandaard voor het marktonderzoek

De voornaamste doelstelling van internationale standaardisering is het mogelijk maken van bedrijfsmatige ontwikkeling en groei, in het bijzonder tussen de verschillende nationale en regionale markten. Dit dient te leiden tot toepassing van de principes van internationale kwaliteitsstandaarden op markt-, opinie- en sociaalwetenschappelijk onderzoek en tot harmonisering van andere, reeds beschikbare nationale standaarden.

Markt-, opinie- en sociaalwetenschappelijk onderzoek is tegenwoordig een internationale industrie. Een groeiend aandeel van de uitgaven van gebruikers binnen deze industrie wordt ingezet voor multinationale projecten, waarbij consistente regionale en internationale meting als doelstelling geldt. Een internationale kwaliteitsstandaard draagt direct bij aan deze belangrijke economische en sociale doelstelling, doordat het de garantie biedt dat de verschillende elementen van het onderzoeksproces bij dergelijke projecten volgens de juiste standaard en op een verifieerbare en consistente manier worden uitgevoerd. Dit maakt mogelijk dat de data die resulteren uit onderzoek dat volgens deze standaard wordt uitgevoerd kan worden gebruikt om burgers en organisaties op een consistente en inzichtelijke wijze van goederen en diensten te voorzien.

Secundaire doelstellingen bij het ontwikkelen van deze Internationale Standaard zijn o.a. de noodzaak tot het definiëren van de mate waarin procedures voor het leveren van diensten en algemene werkprocedures toegepast moeten worden op processen, o.a. tussen verschillende landen. Om de wensen zoals deze zijn geformuleerd door dienstverleners en klanten te kunnen realiseren, biedt deze Internationale Standaard ook inzicht in de verschillen tussen markt-, opinie- en sociaalwetenschappelijk onderzoek en andere activiteiten, zoals direct marketing. Deze Internationale Standaard omvat tevens enkele essentiële uitgangspunten van internationale standaardisatie, waaronder openheid en inzichtelijkheid, consensus tussen belanghebbenden en technische samenhang.