May 29, 2017 Last Updated 9:23 AM, May 24, 2017

Inkoop marktonderzoek

De inkoopbrochure is een initiatief van de Research Keurmerkgroep. Met deze uitgave wil men het kwaliteitsbesef met betrekking tot marktonderzoek bij de inkopers van marktonderzoek vergroten.

 

In het boekje worden verschillende aspecten van het marktonderzoek beknopt uiteen gezet en wordt een aantal tips en suggesties gegeven.