May 29, 2017 Last Updated 9:23 AM, May 24, 2017

Democratie in doelgroepen: verkiezingen

Gepubliceerd in Onderzoek
Lees 1169 keer
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Getagged onder

I&O Research brengt in haar laatste rapportage het stemgedrag van enkele ‘minderheidsgroepen’ en de meningen over deze groepen onder de loep.

De resultaten zijn voornamelijk afkomstig uit de laatste I&O Research-peiling (8 maart), aangevuld met enkele andere I&O-onderzoeken (in dat geval wordt de bron genoemd).

  • Homo- en biseksuelen stemmen vooral GroenLinks, VVD of D66; D66 komt meest op voor hun belangen
  • Jongeren stemmen GroenLinks, D66, PVV of VVD; jongeren zelf noemen D66 als partij voor de jongeren
  • Ouderen stemmen meest CDA; 50 Plus gezien als partij voor ouderen
  • NW-migranten stemmen vooral PvdA of DENK; DENK gezien als partij voor de moslims
  • Christenen stemmen op ChristenUnie, CDA of SGP; vooral ChristenUnie gezien als partij voor Christenen
  • Stemgedrag mannen en vrouwen wijkt niet sterk af; GroenLinks meest gezien als partij voor vrouwen
  • VVD is de partij voor ondernemers.

HOMO- EN BISEKSUELEN

Homoseksuelen stemmen vooral GroenLinks, VVD of D66
Onder homoseksuele en biseksuele kiezers is GroenLinks de grootste partij (14 procent), gevolgd door D66 en de VVD met allebei 13 procent.
Op de PVV stemmen homoseksuelen (11%) ongeveer even vaak als heteroseksuelen (10%).

D66 komt meest op voor belangen homoseksuelen
D66 wordt het vaakst genoemd (11%) als partij die het meest opkomt voor de belangen van homoseksuelen, onder homoseksuelen is dit 18 procent. Daarna volgen GroenLinks (7%) en PvdA (6%). Homo- of biseksuele kiezers noemen D66 (18%) en GroenLinks (12%) nog vaker als partij die opkomt voor hun belangen. 52 procent kan deze vraag niet beantwoorden en 7 procent zegt ‘geen enkele’, onder homo- en biseksuele kiezers is dat respectievelijk 34 en 8 procent.

Homoseksualiteit breed geaccepteerd, maar homoseksuelen zien wel discriminatie
Homoseksualiteit is breed geaccepteerd in de Nederlandse samenleving. Acht op de tien kiezers zouden het geen enkel probleem vinden als zijn/haar zoon, dochter, broer of zus homoseksueel zou zijn. Slechts 8% zou dat wel een probleem vinden. GroenLinks-stemmers zijn zo goed als unaniem: van hen vindt 96 procent het geen enkel probleem als een familielid homoseksueel is.
Kiezers van SGP en ChristenUnie hebben daar meer moeite mee: respectievelijk 43 en 28 procent zou het wel een probleem vinden als zoon, dochter, broer of zus homoseksueel zou zijn.
PVV-kiezers zijn wat dit onderwerp betreft gelijkgezind aan de CDA-kiezers.

MANNEN EN VROUWEN

Stemgedrag mannen en vrouwen wijkt niet sterk af
Onder mannen zijn de VVD (14 procent), PVV (13 procent) en D66 (11 procent) de grootste partijen. Onder vrouwen zijn de VVD (11 procent) en D66 (10 procent) groot, maar GroenLinks staat ook hoog (10 procent).

GroenLinks komt meest op voor belangen van vrouwen
De partij die het meest opkomt voor de belangen van vrouwen is volgens de Nederlandse kiezer GroenLinks met 13 procent, gevolgd door D66 (7%) en de PvdA (5%).

Meer mannen dan vrouwen spreken van gelijke kansen voor vrouwen
Bijna zes op de tien mannen (56%) zijn er van overtuigd dat vrouwen dezelfde kansen hebben als mannen. Vrouwen vinden dat minder vaak: 40 procent. Driekwart van de vrouwen (73 procent) het oneens met de stelling ‘‘mannen presteren beroepsmatig beter dan vrouwen’’. Van de mannen is maar iets meer dan de helft (54 procent) het oneens met de stelling.

JONG EN OUD

Jongeren stemmen vaakst GroenLinks, ouderen meest CDA
Onder jongeren (25 jaar of jonger) is GroenLinks (14 procent) net de grootste partij, gevolgd door D66 (12 procent) en VVD en PVV met beiden 11 procent. Ook zegt 7 procent van de jongeren te gaan stemmen voor DENK: het hoogste percentage onder alle leeftijdsgroepen.
Ouderen zeggen vooral op het CDA (16 procent), de PvdA (13 procent) en de VVD (12 procent) te gaan stemmen. 50 Plus scoort ook relatief hoog (6 versus 3 procent gemiddeld).

50 Plus komt meest op voor belangen van ouderen
Van alle kiezers vindt 53 procent dat 50 Plus het meest opkomt voor de belangen van ouderen. Zelfs van de jongeren vindt 59 procent dat, onder ouderen zelf 46 procent.

GroenLinks komt meest op voor belangen van jongeren; jongeren zelf noemen D66
Een vijfde van de kiezers vindt dat GroenLinks het meest opkomt voor de belangen van jongeren. Van de ouderen vindt zelfs meer dan een kwart (27 procent) dat, terwijl maar 11 procent van de jongeren dat vindt.
Jongeren noemen D66 het vaakst als partij die het meest opkomt voor hun belangen (21 procent).

MOSLIMS / MIGRANTEN

Migranten stemmen even vaak PvdA als DENK
Niet-westerse migranten Het stemgedrag van de migranten is grotendeels gebaseerd op 582 face-to-face afgenomen enquêtes in februari en maart. zijn vooral van plan PvdA of DENK te stemmen (beiden 16%). Turkse en Marokkaans Nederlanders kiezen vaker voor DENK (Turken: 32%, Marokkanen 26%) dan voor de PvdA (13% en 19%). Surinaams/Antilliaans Nederlandse kiezer blijven de PvdA vaker trouw. Van deze groep is 19% van plan PvdA te stemmen en 10 procent heeft de voorkeur voor de PVV.

Vooral DENK gezien als partij voor de moslims
Vier op de tien kiezers (43 procent) vinden dat DENK het meest opkomt voor de belangen van moslims, slechts 8 procent noemt de PvdA.

Een op drie kiezers denkt dat moslims gediscrimineerd worden
Van de Nederlandse kiezers vindt 35 procent dat moslims in de Nederlandse samenleving worden gediscrimineerd, eveneens 35 procent vindt van niet.
Zeven op de tien GroenLinks-stemmers denken dat moslims in de Nederlandse samenleving worden gediscrimineerd.
Van de SGP- en PVV-stemmers ziet maar 14 en 16 procent discriminatie van moslims in de samenleving.

CHRISTENEN

Nederlandse kiezers die zichzelf religieus noemen stemmen vooral op ChristenUnie, CDA of SGP, gevolgd door de PVV.

Vier op de tien kiezers (41 procent) vinden dat de ChristenUnie het meest opkomt voor de belangen van christenen, gevolgd door de SGP met 30 procent. Opvallend is dat het CDA slechts 13 procent scoort op deze vraag.

Van alle kiezers vindt 8 procent dat christenen worden gediscrimineerd in de Nederlandse samenleving, 64 procent vindt van niet.
Van de SGP-stemmers vindt 46 procent dat christenen worden gediscrimineerd en vindt 25 procent van niet. Onder CU-kiezers is dat 21 en 43 procent.

ONDERNEMERS

Twee derde van de kiezers (67 procent) vindt dat de VVD de partij is die het meest opkomt voor de belangen van ondernemers. Vooral VVD- en PvdA-stemmers vinden dit, met respectievelijk 83 en 81 procent.

 

Bron: Persbericht I&O Research, 10 maart 2017

Laatst aangepast op maandag, 13 maart 2017 15:09