May 30, 2017 Last Updated 9:23 AM, May 24, 2017

Google gebruikersgegevens in buitenlandse datacentra

TK: Schriftelijke vragen SP over het bericht dat Google gebruikersgegevens in buitenlandse datacentra moet overhandigen aan de VS De Tweede Kamerleden Hijink en Van Raak (beiden SP) hebben schriftelijke vragen gesteld aan de ministers Kamp (EZ) en Plasterk (BZK) over het bericht dat Google gebruikersgegevens in buitenlandse datacentra moet overhandigen aan de VS.

Read more

AP: Overzicht meldingen datalekken eerste kwartaal 2017

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt dat er van januari tot en met maart 2017 ruim 2300 datalekken zijn gemeld. De meeste datalekken werden gemeld vanuit de sectoren gezondheid en welzijn (27%), financiële dienstverlening (21%) en openbaar bestuur (20%).

Read more

AP: Facebook handelt in strijd met de privacywetgeving

Facebook handelt in strijd met de Nederlandse privacywetgeving. Dat is de conclusie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens van zo’n 9,6 miljoen Nederlandse Facebook-gebruikers.

Read more