May 29, 2017 Last Updated 9:23 AM, May 24, 2017
 • Nieuwe Europese plannen om impact van onderzoek en innovatie vergroten

  Het innovation principle, Europese innovation deals, een startup visum en Open Access van onderzoeksresultaten dat zijn de belangrijkste plannen die de Europese ministers van onderzoek op 27 januari in Amsterdam hebben besproken, meldt de Rijksoverheid.

 • SP: Een universiteit is geen reclamebureau

  De fractievoorzitter van de SP in de Provincie Groningen, Sandra Beckerman, heeft een opinieartikel geschreven op de landelijke SP-site over de private activiteiten van de Universiteit Wageningen. Een wetenschappelijk onderzoek zonder wetenschappelijke toetsing, noemt zij het.

 • Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen

  Inbreng verslag schriftelijk overleg over de reactie op het rappport "Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen"

  De Tweede Kamercommissie OCW heeft de inbreng geleverd voor het verslag van een schriftelijk overleg met vragen en opmerkingen over de reactie op het rapport "Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen" van de Inspectie van het Onderwijs. Alleen de VVD en de SP hebben inbreng geleverd.

 • Aanbestedingen en de Wet markt en overheid


  In maart zal de Tweede Kamer spreken over de wijzigingen van de Aanbestedingswet 2012. Ook komt de evaluatie van de Wet markt en overheid richting de Tweede Kamer.

 • Private activiteiten van onderwijsinstellingen

  De Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de reactie van minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) op het rapport "Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen" van de Inspectie van het Onderwijs. De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat er tussen het private en publiek bekostigd onderwijs een gelijkspeelveld hoort te zijn.

 • Cybersecurity

  In maart bespreekt de Tweede Kamer de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity voor het eerst in de commissie Veiligheid en Justitie.

 • Informatiemacht!

  Politiek Den Haag

  D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven wil dat Facebook en andere machtige internetbedrijven openheid gaan geven over de manier waarop berichten getoond en verwijderd worden.

 • Wet markt en overheid

  Minister Kamp (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer de uitkomsten van de evaluatie van de Wet markt en overheid toegestuurd. Uit de evaluatie blijkt dat ongeveer 90% van de overheden en publieke instellingen één of meer economische activiteiten verricht.

 • Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer de Digitale Agenda gestuurd

  De vraag is hoe Nederland optimaal kan profiteren van de kansen (nieuwe toepassingen, verdienmodellen en banen) die deze mondiale transitie biedt. Deze opgave zullen we (ondernemers, werknemers, kennis- en wetenschapsinstellingen en overheden) gezamenlijk moeten adresseren.

 • Telemarketing staat weer op het prioriteitenlijstje van de ACM

  Aan de telefoon wordt niet gekocht. Het Bel-me-niet Register telt nu 9,2 miljoen nummers. In 2009, toen het systeem werd ingevoerd, waren dat er nog 2,7 miljoen. Dit jaar staat ’belterreur’ weer op het prioriteitenlijstje van de Autoriteit Consument & Markt.

 • Tweede Kamer: vragen over de verkoop van browsergegevens

  Het Tweede Kamerlid Hijink (SP) heeft schriftelijke vragen gesteld aan de ministers Kamp (EZ) en Blok (V&J) over de verkoop van browsergegevens.

 • CGR: Transparantieregister Zorg 2016

  Op 11 mei is voor de vijfde keer het Transparantieregister Zorg gepubliceerd. In het rapport worden de financiële relaties tussen zorgprofessionals, zorgorganisaties en patiëntenorganisaties onderzocht.

 • AP: Overzicht meldingen datalekken eerste kwartaal 2017

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt dat er van januari tot en met maart 2017 ruim 2300 datalekken zijn gemeld. De meeste datalekken werden gemeld vanuit de sectoren gezondheid en welzijn (27%), financiële dienstverlening (21%) en openbaar bestuur (20%).

 • Google gebruikersgegevens in buitenlandse datacentra

  TK: Schriftelijke vragen SP over het bericht dat Google gebruikersgegevens in buitenlandse datacentra moet overhandigen aan de VS De Tweede Kamerleden Hijink en Van Raak (beiden SP) hebben schriftelijke vragen gesteld aan de ministers Kamp (EZ) en Plasterk (BZK) over het bericht dat Google gebruikersgegevens in buitenlandse datacentra moet overhandigen aan de VS.