Mar 29, 2017 Last Updated 12:28 PM, Mar 29, 2017
 • Nieuwe Europese plannen om impact van onderzoek en innovatie vergroten

  Het innovation principle, Europese innovation deals, een startup visum en Open Access van onderzoeksresultaten dat zijn de belangrijkste plannen die de Europese ministers van onderzoek op 27 januari in Amsterdam hebben besproken, meldt de Rijksoverheid.

 • SP: Een universiteit is geen reclamebureau

  De fractievoorzitter van de SP in de Provincie Groningen, Sandra Beckerman, heeft een opinieartikel geschreven op de landelijke SP-site over de private activiteiten van de Universiteit Wageningen. Een wetenschappelijk onderzoek zonder wetenschappelijke toetsing, noemt zij het.

 • Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen

  Inbreng verslag schriftelijk overleg over de reactie op het rappport "Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen"

  De Tweede Kamercommissie OCW heeft de inbreng geleverd voor het verslag van een schriftelijk overleg met vragen en opmerkingen over de reactie op het rapport "Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen" van de Inspectie van het Onderwijs. Alleen de VVD en de SP hebben inbreng geleverd.

 • Aanbestedingen en de Wet markt en overheid


  In maart zal de Tweede Kamer spreken over de wijzigingen van de Aanbestedingswet 2012. Ook komt de evaluatie van de Wet markt en overheid richting de Tweede Kamer.

 • Private activiteiten van onderwijsinstellingen

  De Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de reactie van minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) op het rapport "Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen" van de Inspectie van het Onderwijs. De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat er tussen het private en publiek bekostigd onderwijs een gelijkspeelveld hoort te zijn.

 • Cybersecurity

  In maart bespreekt de Tweede Kamer de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity voor het eerst in de commissie Veiligheid en Justitie.

 • Informatiemacht!

  Politiek Den Haag

  D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven wil dat Facebook en andere machtige internetbedrijven openheid gaan geven over de manier waarop berichten getoond en verwijderd worden.

 • Wet markt en overheid

  Minister Kamp (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer de uitkomsten van de evaluatie van de Wet markt en overheid toegestuurd. Uit de evaluatie blijkt dat ongeveer 90% van de overheden en publieke instellingen één of meer economische activiteiten verricht.

 • Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer de Digitale Agenda gestuurd

  De vraag is hoe Nederland optimaal kan profiteren van de kansen (nieuwe toepassingen, verdienmodellen en banen) die deze mondiale transitie biedt. Deze opgave zullen we (ondernemers, werknemers, kennis- en wetenschapsinstellingen en overheden) gezamenlijk moeten adresseren.