May 29, 2017 Last Updated 9:23 AM, May 24, 2017

Gratis bijeenkomst opdrachtgevers - Agile werken wat betekent dat voor de opdrachtgevers

De ontwikkelingen gaan hard en er is de afgelopen jaren veel veranderd. Natuurlijk zijn er weer nieuwe methoden en technieken ontwikkeld maar ook zijn er in sommige bedrijven wijzigingen opgetreden op het gebied van onderzoek en analyse. Het aantal afdelingen binnen een organisatie waar, naast Marktonderzoek, klantinformatie wordt verzameld en geanalyseerd, groeit. Dat kan positief uitvallen wanneer dit goed gecoördineerd en gestructureerd gebeurt maar soms vraagt het ook om aanpassingen in de organisatie.

Bij het ene bedrijf is deze ontwikkeling al langer aan de gang, bij andere bedrijven begint deze zich net af te tekenen of is er nog helemaal geen sprake van. Hoe dan ook, het bestuur van de sectie opdrachtgevers van MOA heeft zich de laatste maanden samen met het MOA bureau intensief gebogen over de vraag hoe MOA haar leden opdrachtgevers nu en in de toekomst goed van dienst kan zijn, kan adviseren en ondersteunen. Uit deze overleggen is een strategische visie voortgekomen en een mogelijk nieuwe positionering van de MOA richting de opdrachtgevers. Marktonderzoek doen we om goed zicht te krijgen op behoefte van onze klanten. De opdrachtgevers voor marktonderzoek, zijn een belangrijke klantgroep van MOA. Daarom wil de sectie opdrachtgevers graag met alle opdrachtgevers om de tafel zitten en bespreken in hoeverre de geschetste bedrijfsontwikkelingen worden herkend en of MOA hier een goed antwoord op heeft geformuleerd. Met andere woorden denken jullie dat MOA op de geschetste manier opdrachtgevers goed van dienst kan zijn of kan het nog beter?

Het is voor MOA en ik denk ook voor de opdrachtgevers een heel wezenlijk onderwerp. Daarom hoopt de sectie opdrachtgevers dat velen van jullie in de gelegenheid zullen zijn om op dinsdag 30 mei aanwezig te zijn. Van 16.00 uur tot ongeveer 17.30 uur zouden we graag met jullie willen discussiëren over het positioneringsstuk dat door de MOA is opgezet. Interpolis wil voor die gelegenheid graag onze gastheer zijn.

Inschrijven: http://www.moaweb.nl/events/moa-events/inschrijven-voor-moa-events.html?eventId=128&controller=event&task=individualRegister

Waar?

Interpolis
Spoorlaan 298
5017 JZ Tilburg

Voor meer info: Wim van Liere, Supervisor Market Research DELTA Customer Development 06 28 90 84 96

Routebeschrijving

Deelnemerslijst 

De druk om sneller en succesvol te innoveren wordt steeds groter. Om relevant te blijven en een voorsprong op de concurrenten te verkrijgen én die te behouden, is innoveren een must. Bij innovaties draait alles om het optimaal aansluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroep.