Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
U bent hier: Home Kwaliteitsnormen Klachtenprocedures Consumentenklachten

Consumentenklachten

— gearchiveerd onder: , ,

De MOA, VBO en VSO hebben een beroepscommissie voor onderzoek en statistiek, die eventuele klachten van respondenten behandelt in het geval er sprake zou zijn van het niet naleven de gedragscode door een onderzoeksbureau.

Klachten van Respondenten

In 2010 is de herziene Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek uitgekomen. Deze code is opgesteld door alle direct betrokken brancheorganisaties te weten: MOA, Center for Marketing Intelligence & Research (MarktOnderzoekAssociatie), de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Met deze gedragscode beogen de drie organisaties om binnen hun kernactiviteit, verantwoord om te gaan met persoonsgegevens.

 

Bij hantering van deze code wordt door de onderzoeksbranche voldaan aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek officieel van een goedkeurende verklaring voorzien op 21 juni 2010. De goedkeuringsverklaring is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866.

 

Deze gedragscode voorziet ook in een beroepscommissie voor eventuele klachten van respondenten. De drie betrokken branche en beroepsverenigingen: MOA, VBO en VSO zijn in dit orgaan vertegenwoordigd middels een afgevaardigde en een plaatsvervanger.

 

De MOA heeft twee onafhankelijke kandidaten voorgedragen die geen directe band hebben met een bureau of opdrachtgever.           

 

  • Als eerste afgevaardigde: Ed van Eunen, directeur van de Stichting Toetsingsbureau  KCC en tevens lid van de geschillencommissie van de MOA. Adres: De Loef 242, 1902 BS Castricum, tel. 0653210985. E-mail: info@vaneunen.nl
  • Als plaatsvervanger: Jo van Kruchten. E-mail: jcm.van.kruchten@belastingdienst.nl

 

Document acties