May 29, 2017 Last Updated 9:23 AM, May 24, 2017

Profgroep Healthcare

Waarom een MOA-profgroep Healthcare?

Marktonderzoek in de gezondheidszorg is een vak apart. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er veel gespecialiseerde bureaus voor de zorg zijn en dat ook de grote bureaus als Kantar TNS en GfK aparte healthcare units hebben. De bijzondere positie van healthcare in marktonderzoekland heeft met een aantal zaken te maken:

 • Veel onderzoek vindt plaats onder healthcare professionals (HCPs), zoals artsen, apothekers en verpleegkundigen. Dit zijn moeilijke doelgroepen, omdat ze het vaak erg druk hebben en regelmatig benaderd worden voor marktonderzoek. Succesvol onderzoek onder deze respondenten vereist dan ook een specifieke aanpak en een grote mate van ervaring bij het onderzoeksbureau.
 • Ook zijn de onderwerpen vaak medisch-inhoudelijk van aard. Dit vraagt een behoorlijk basisniveau medische kennis en begrip van terminologie van projectleiders, selectrices en moderatoren.
 • Er is in toenemende mate vraag naar marktonderzoek onder patiënten / zorgconsumenten. In de privacyregels nemen deze een aparte positie in: ze vallen onder de zogenaamde ‘kwetsbare groepen’. Hiervoor gelden andere, strengere regels dan voor ‘gewone’ consumenten. Daarnaast stellen farmaceutische bedrijven vanuit hun eigen regelgeving aanvullende voorwaarden.
 • Farmaceutische bedrijven kennen een uitgebreide zelfregulering als het gaat om de interactie met zorgverleners en patiënten. Ook marktonderzoek onder deze doelgroepen moet voldoen aan een groot aantal voorwaarden, onder andere met betrekking tot hetgeen wel en niet mag worden gecommuniceerd rondom (nieuwe) geneesmiddelen, afspraken met en vergoedingen aan HCPs en het registreren van ‘adverse events’ (o.a. bijwerkingen van geneesmiddelen).
 • De gezondheidszorg is samengesteld uit een groot aantal specialistische domeinen, waarbinnen men elkaar goed kent. Dat maakt het uitvoeren van marktonderzoek volgens de geldende anonimiteitsregel veel moeilijker dan in veel andere branches. Denk aan het uitvoeren van kwalitatief onderzoek onder bijvoorbeeld HIV-artsen voor een fabrikant van een anti-HIV geneesmiddel. Hoe ga je in dit soort gevallen om met anonimiteit van respondenten?

Bovendien wordt in de gezondheidszorg veel marktonderzoek uitgevoerd onder een ander label of door partijen die geen binding hebben met de ‘traditionele’ marktonderzoekwereld. Denk aan de CQ-index (klanttevredenheidsonderzoek), PROMS (meting van het resultaat van zorg door de patiënt te vragen hoe hij zijn gezondheid ervaart), benchmarking van zorginstellingen (o.a. ziekenhuis-ranglijsten, Zorgkaart Nederland). Er is tot heden weinig kruisbestuiving tussen deze werelden. Kortom, we acteren als healthcare marktonderzoekers in een uiterst specialistische branche en men verwacht van ons dat wij op een aantal genoemde terreinen heel anders werken dan de ‘doorsnee’ marktonderzoeker, maar tegelijkertijd hebben we nauwelijks contact met collega’s die hetzelfde vak uitoefenen. Dit is een onwenselijke situatie en heeft ons ertoe gebracht om als marktonderzoekers in de gezondheidszorg op een aantal terreinen gezamenlijk te gaan optrekken. Niet alleen als onderzoeksbureaus, maar ook als opdrachtgevers, want ook die hebben met dezelfde regels en voorwaarden te maken.

Waarom de MOA als ‘vehikel’? De MOA is dé brancheorganisatie van de marktonderzoekers in ons land en biedt healthcare onderzoekers een platform om over hun vak van gedachten te wisselen en hun belangen tegenover stakeholders, zoals het CBP en de CGR, te vertegenwoordigen. De MOA heeft haar sporen verdiend door intensief te lobbyen bij de autoriteiten als het gaat om de cookiewetgeving en het Onderzoekfilter. In deze casussen heeft de MOA met succes gepleit voor een uitzonderingspositie van marktonderzoek ten opzichte van marketingactiviteiten. Ook is de MOA een belangrijke medeauteur geweest van de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek. Verder heeft de MOA in samenwerking met het CBS de Gouden Standaard ontwikkeld, een ijkingsinstrument voor nationale en regionale steekproeven dat ook gebruikt kan worden voor steekproeven onder zorgconsumenten.

Samenstelling van de MOA-profgroep Healthcare

De MPH richt zich op onderzoekers aan de kant van opdrachtgevers en uitvoerders van marktonderzoek die actief zijn in de gezondheidszorg. Hierbij kan gedacht worden aan personen die werkzaam zijn bij de volgende partijen en als zodanig te maken hebben met (markt-)onderzoek:

 • Gespecialiseerde onderzoeksbureaus
 • Healthcare units van algemene onderzoeksbureaus
 • Patiëntenorganisaties
 • Zorgaanbieders
 • Zorgverzekeraars
 • Overheidsinstellingen
 • Farmaceutische bedrijven (Rx-geneesmiddelen, zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten)
 • Leveranciers van medische hulpmiddelen, hospital supplies, diagnostica, etc.
 • Medische en farmaceutische groothandels
 • Medische en farmaceutische retailondernemingen (o.a. apotheken en drogisterijen)
 • Dienstverlenende bedrijven aan artsen en/of zorginstellingen
 • Medische uitgeverijen
 • Et cetera

 Het bestuur bestaat uit:

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Panacea Healthcare), voorzitter
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (GfK Health)
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (GlaxoSmithKline)
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (UMC Utrecht)
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Ipsen de Bruggen)
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Kantar TNS)      
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Roche)
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Antonius Ziekenhuis)
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Antonius Ziekenhuis)

Wim van Slooten is namens de MOA aanwezig bij de bestuursvergaderingen.
 
Zowel het voorzitterschap als de samenstelling van het bestuur zal regelmatig worden ververst, zodat in de loop van de komende jaren de samenstelling breder en gevarieerder zal worden.

Doelstellingen van de MOA-profgroep Healthcare

De MPH stelt zicht tot doel om:

 • alle partijen die zich, onder welk label dan ook, bezighouden met marktonderzoek en/of informatiemanagement in de gezondheidszorg een platform te bieden om elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren;
 • in overleg met externe partijen een aanvulling op de huidige gedragscodes en richtlijnen te formuleren waarin de specifieke situaties voor de healthcare branche ten aanzien van bijvoorbeeld privacy en anonimiteit worden behandeld;
 • samen met farmaceutische bedrijven een eenduidige - dus voor iedere farmabedrijf geldende - set regels en normen te ontwikkelen ten aanzien van compliance bij marktonderzoek, waarbij uitdrukkelijk wordt nagestreefd dat marktonderzoek een aparte positie inneemt ten opzichte van marketingactiviteiten en klinisch geneesmiddelen-onderzoek;
 • spreekbuis te zijn voor de healthcare branche als het gaat om de publieke opinie rond zaken als benchmarking en patiëntervaringsonderzoek.

 

1) Vastgelegd in de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek, 2010