May 29, 2017 Last Updated 9:23 AM, May 24, 2017

Beloningsmonitor MOA ondersteunt de HR-manager

Heeft u al de MOA-AWVN beloningsmonitor? Bespaar uzelf onzekerheid en kosten en bestel nu de MOA-AWVN beloningsmonitor, daarmee kunt u toetsen of u uw medewerkers marktconform beloont.

awvn2

Klik voor een demo op de volgende link: beloningsmonitor-demo.awvn.nl

De AWVN-beloningsmonitor heeft voor de MOA-leden veel voordelen

  • MOA-leden kennen twee kernfuncties Marktonderzoeker en Dataprocessor. AWVN heeft deze profielen verder ontwikkeld en speciaal voor MOA opgenomen in de AWVN-beloningsmonitor. Daarnaast biedt de Beloningsmonitor ook de mogelijkheid andere functies dan de MOA-specifieke functies te vergelijken. Hierbij kan worden gekozen uit 88 andere functies (bijvoorbeeld de secretaresse, personeelsfunctionaris, salarisadministrateur, boekhoudkundig medewerker, afdelingsmanager, etc.). Deze functies zijn makkelijk te selecteren doordat deze zijn ondergebracht in 16 herkenbare disciplines.
  • MOA-leden kunnen zich onderling vergelijken met andere MOA-leden, maar ook met de BV Nederland. Ook is het mogelijk de eigen organisatie te vergelijken met organisaties van eenzelfde omvang.
  • MOA-leden kunnen zelf vergelijkingen maken door salarisgegevens in te voeren; zodra deze gegevens zijn ingevoerd verschijnt de output van de vergelijkingen direct op het scherm, weergegeven in overzichtelijke grafieken en nauwkeurig cijfermatig onderbouwd.
  • MOA-leden kunnen de Beloningsmonitor het gehele jaar door raadplegen. Het is een online internetdatabase die 24 uur per dag, 7 dagen in de week kan worden benaderd.
  • MOA-leden maken gebruik van een beproefde onderzoeksmethodiek voor salarisvergelijkingen, waarop de Beloningsmonitor is gebaseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van medianen en kwartielen.

awvnDaarnaast is er door de AWVN een demo-versie voor de MOA-leden ontwikkeld. Elk MOA-lid kan zelf de functionaliteit van de Beloningsmonitor in deze demo-versie uitproberen. Op verzoek van de MOA zal de AWVN een indicatie van functiejaren opnemen in de handleiding die speciaal voor MOA-leden is opgesteld.

De demo-versie is te vinden via: beloningsmonitor-demo.awvn.nl.

Kosten

De kosten verbonden aan het gebruik van de MOA-AWVN Beloningsmonitor zijn gerelateerd aan het aantal fte’s van de organisatie. Uiteraard hopen we op veel deelnemers. Hoe meer bureaus zich aanmelden hoe waardevoller de database zal worden.

Kosten voor 2017 per fte, met een plafond van €850,-- per jaar zijn € 16,--.

 

Opgave voor deelname aan de MOA-AWVN beloningsmonitor kan via de AWVN

 

* De kosten zijn onderhevig aan een jaarlijkse inflatieverhoging.