May 30, 2017 Last Updated 9:23 AM, May 24, 2017

MOA-werkgeverslijn

 MOA-werkgeverslijn:  070 - 850 860 9   

Medio september 2010 is de MOA-werkgeverslijn van start gegaan. Deze nieuwe MOA-service is beschikbaar voor alle leden van de MOA. Voor deze MOA-werkgeverslijn is de MOA een contract aangegaan met de AWVN, de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland. Via deze werkgeverslijn kunnen de MOA-leden hun arbeidsrechtelijke vragen stellen. Een team van deskundigen zit achter de telefoon om de vragen te beantwoorden. In het geval men niet direct een antwoord paraat heeft wordt de vragensteller teruggebeld.

Met wat voor vragen kan ik terecht bij de MOA-werkgeverslijn?

Je kunt terecht met vragen over arbeidscontracten en modellen daarvoor, over pensioenen, vakantiedagen en -regelingen, zwangerschapsverlof, gemiddelde loonsverhogingen in andere branches etc. De AWVN heeft een uitgebreid dienstenpakket.

Een consult op deze MOA-werkgeverslijn is voor het eerste half uur gratis. Daarna wordt de vragensteller er op gewezen dat indien het gesprek langer dan 30 minuten duurt, men daarvoor een rekening krijgt. De ervaring leert echter dat een gesprek van langer dan een half uur zelden voor komt.