De MOA kent de volgende prof- en ledengroepen. Klik op onderstaande groepen voor meer informatie.

Healthcare


De MOA biedt healthcare onderzoekers een platform om over hun vak van gedachten te wisselen en hun belangen tegenover stakeholders, zoals het CBP en de CGR, te vertegenwoordigen.

healthcare

 

Digital Analytics


De MOA heeft een nieuw Platform Digital Analytics opgericht. Onder deze sectie vallen o.a. social media monitoring
, tracking, webanalytics, big data analyse, multi visit analyse, digital analytics tools & software, mobiel analytics.digital analytics

 

Sensorisch onderzoek


De vakgroep (ook wel profgroep genoemd) Sensorisch onderzoek is een discussieplatform voor en over sensorisch/consumentenonderzoek en stelt zich ten doel om kennisuitwisseling en goed onderwijs binnen deze discipline te stimuleren. bbq

 

Greyhounds


Binnen de MOA is er een groep oud-marktonderzoekers actief. Als onderzoekprofessionals niet meer als zodanig werkzaam zijn, dreigt hun kennis en ervaring voor de branche verloren te gaan. Met het creëren van een platform voor deze groep is het mogelijk gebruik te blijven maken van genoemde kennis en ervaring.
greyhounds

 

Young Researchers SMART


SMART staat voor Starting Marketing And Research Talents, een organisatie voor startende talenten op het gebied van marketing en research. Door de combinatie van kennis, kunde, én het sociale aspect is SMART een slimme manier om actief en binnen een ontspannen sfeer geïnspireerd te worden door vakgenoten buiten de eigen organisatie of werkkring.
smart

 

Samenwerkingsmodellen Prof- en ledengroepen en de MOA

De MOA is een vereniging en in die hoedanigheid ondersteunt zij in de eerste plaats de leden van de vereniging. De MOA heeft een drietal hoofd aandachtsgebieden:

1.    Belangen behartiging
2.    Kennisdelen en kennismaken
3.    Promotie van het vakgebied

Leden kunnen van de activiteiten die binnen elk aandachtsveld gerealiseerd worden gebruik maken. Over het algemeen tegen zeer beperkte kosten. Niet leden van de MOA zijn van sommige services geheel uitgesloten en voor andere betalen ze doorgaans een  circa 100 % hogere prijs.

De MOA beschouwt het ook als haar taak haar leden te informeren over andere activiteiten, die betrekking hebben op het vakgebied, maar buiten de MOA om tot stand komen. Daarvoor stelt de MOA ruimte beschikbaar op de website, in haar nieuwsbrief en in haar vakblad.

Binnen de MOA is er ruimte voor onder andere secties, prof- en ledengroepen. Deze komen voort uit de vereniging en zijn exclusief voor de leden.  Indien er ook niet leden in deze groepen zitting (kunnen) nemen zal de MOA deze groepen niet (langer) ondersteunen in financieel, organisatorisch en/of inhoudelijk opzicht.

Er zijn twee modellen denkbaar voor de samenwerking tussen prof- en ledengroepen en de MOA:
1.    Samenwerkingsmodel op basis van exclusiviteit voor MOA-leden
2.    Samenwerkingsmodel op basis van toegang ook voor NIET-MOA-leden (met 2 mogelijke opties).

1. Samenwerkingsmodel op basis van exclusiviteit voor MOA-leden 

In dit samenwerkingsmodel kan de prof- of ledengroep /sectie gebruik maken van alle faciliteiten die het MOA bureau te bieden heeft. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende concrete zaken:

 • ondersteuning organisatie bijeenkomsten
 • uitsturen van facturen en debiteuren beheer
 • distributie van artikelen, boeken etc
 • registratie en bevestiging van deelnemers aan bijeenkomsten
 • evaluatie-tool van de bijeenkomsten
 • boekhoudkundige ondersteuning
 • ondersteuning eventuele examens
 • financiële ondersteuning ten bedrage van € 1500.—per jaar voor prof- of ledengroep gerelateerde activiteiten
 • aansprakelijkheid en risicodekking bij evenementen, in overleg met bureau
 • promotie van groepactiviteiten bij de doelgroep, daarbij wordt gebruik gemaakt van MOAweb, vakblad CLOU en de MOAFlash.
 • bureau ondersteuning t.b.v. website, correspondentie, sponsoring etc.

2. Samenwerkingsmodel op basis van toegang ook voor NIET-MOA-leden

Optie 1. In dit samenwerkingsmodel ondersteunt de MOA de prof- of ledengroep alleen op promotioneel terrein.

Van de bovenstaande activiteiten betreft dat dan alleen: promotie van groepactiviteiten bij de doelgroep, daarbij wordt gebruik gemaakt van  MOAweb, vakblad CLOU en de MOAFlash.

Optie 2. Het is ook mogelijk om behalve de promotionele ondersteuning van de MOA, zoals aangegeven onder optie één, ook de MOA support te krijgen voor andere groepactiviteiten. Deze ondersteuning geschiedt dan op basis van kostprijs uurtarief en wordt de prof- of ledengroep in rekening gebracht. Daarbij hanteert de MOA een gemiddeld uurtarief voor alle werkzaamheden van € 50,-. De prof- of ledengroep bepaalt zelf welke van onderstaande activiteiten voor deze kostprijsbenadering in aanmerking komen.

 • ondersteuning organisatie bijeenkomsten
 • uitsturen van facturen en debiteuren beheer
 • distributie van artikelen, boeken etc
 • registratie en bevestiging van deelnemers aan bijeenkomsten
 • evaluatie-tool van de bijeenkomsten
 • boekhoudkundige ondersteuning
 • bureau ondersteuning t.b.v. website, correspondentie, sponsoring etc.


Daarnaast blijft natuurlijk de gratis promotionele ondersteuning van kracht:

 • promotie van prof- of ledengroepsactiviteiten bij de doelgroep, daarbij wordt gebruik gemaakt van MOAweb,  vakblad CLOU en de MOAFlash.


Door het algemeen bestuur van de MOA goedgekeurd op 25 juni 2009.

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.