Mar 21, 2019 Last Updated 9:46 AM, Mar 18, 2019

Onderwijs

De sectie wil de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven bevorderen. Deze sectie bestaat uit vertegenwoordigers van het HBO en WO.

De doelstellingen van de Sectie Onderwijs:

  • Bewerkstelligen van een uitruil van kennis, innovaties en modificaties vanuit de theorie en de praktijk respectievelijk onderwijs(promoties/scripties) en Onderzoekbureaus.
  • Monitoren van het onderwijs veld voor zover dat marketing/business Intelligence betreft en eventuele witte vlekken, dan wel de zwakke plekken, signaleren en opvullen c.q. verbeteren.
  • Ondersteunen van het functioneren van zowel het HBO als het WO. Daarbij zal de nadruk voor het HBO liggen op vaststellen en onderhouden van het Curriculum en voor wat betreft  het WO deze voorzien van data voor verdere analyse en M & T ontwikkelingen.
  • Het op de kaart zetten van marketing Intelligence als een aantrekkelijk vakgebied. Daarbij rekening houdend met de behoefte aan bureau-zijde m.b.t. Methoden en Technieken en aan opdrachtgeverskant de behoefte aan de interpreteerbaarheid en het gebruik van onderzoek.
  • Opzetten van een gedragscode voor het doen van onderzoek binnen het HBO en het WO. Met speciale aandacht voor het commercieel onderzoek.

Bestuur

Doelgroepen

Bijzonder hoogleraardigital analytics

 

Training

educatieKennis is belangrijk voor iedereen. De MOA organiseert voor haar leden het hele jaar door een groot aantal opleidingen. Kijk in onze agenda voor het actuele aanbod.

 

Events

eventDe MOA biedt evenementen, netwerkbijeenkomsten van groot en klein formaat, zoals het MIE, de MOAwards, Digital Analytics Congres. Als MOA-lid krijgt u natuurlijk korting.

 

Content / Kennis

kennisDe MOA verzamelt vakkennis en brengt u op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vakgebied. De MOA publiceert interviews met vakcollega's in het MOA jaarboek, magazine Clou en ClouToday. Kijk voor meer informatie bij content!

 

Gedragscode en belangenbehartiging

handsDe gedragscode voor onderzoek en statistiek is door de MOA en leden opgesteld. Daarnaast behartigt de MOA de belangen van haar leden. MOA vertegenwoordigt de branche bij politieke besluitvorming die raakvlakken heeft met het marktonderzoek vakgebied.