Mar 21, 2019 Last Updated 4:31 PM, Mar 21, 2019

Opdrachtgevers

De MOA, Center for Marketing Insights - Research - Analytics, is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met market research, digital analytics, marketing intelligence en beleidsonderzoek.

De Sectie Opdrachtgevers binnen de MOA is een sectie van, voor en dóór professionals die marktonderzoek en digital analytics gebruiken. Vertegenwoordigers van deze groep die lid worden van de MOA, zijn automatisch lid van de Sectie Opdrachtgevers en kunnen zich kosteloos aanmelden voor de Profgroep Digital Analytics.

Missie

De sectie ondersteunt opdrachtgevers in marketing insights en marketing intelligence bij het uitvoeren van marktonderzoek en digital analytics. Zo kunnen opdrachtgevers op informatie gefundeerde beslissingen voorstellen én nemen, en ondersteunen zij op professionele wijze hun directie en marketingafdelingen.

Het Platform Digital Analytics

Ben jij werkzaam bij een opdrachtgever en houd je je bezig met Digital Analytics?
Dan krijgt elk bedrijf met een MOA bedrijfslidmaatschap 3 gratis persoonlijke lidmaatschappen.
is jouw bedrijf nog geen lid dan bieden we een aangepaste contributiestructuur zie contributiestructuur

 

Doelstellingen van de Sectie Opdrachtgevers:

 • 1. Belangenbehartiging en vertegenwoordiging +

  bestuur

  Privacy is een heet hangijzer, zeker nu de druk van de publieke opinie toeneemt en de wetgeving strenger wordt. Daardoor dreigt het verzamelen van informatie steeds moeilijker te worden. Ondertussen blijven op informatie gefundeerde beslissingen natuurlijk onmisbaar voor organisaties. De Sectie Opdrachtgevers binnen de MOA laat daarom een ander geluid horen en toont aan dat onderzoek juist inzichten verschaft in wat er in de maatschappij gebeurt. Ook laten we zien dat we werken onder de strikte voorwaarden van de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek, zodat onze leden de privacybelangen van de consument nooit zullen schaden.

  Hoe onze belangenbehartiging er in de praktijk uit ziet?

  • Wij spreken in Den Haag met Kamerleden, ambtenaren en toezichthouders.
  • We hebben contacten in het onderwijs en we denken bijvoorbeeld mee over het marketingcurriculum van het HBO.
  • We ontwikkelen standaarden en normen, zoals opt-in- en opt-outdocumenten, kwaliteitsstandaarden en een volledig compliance pallet.
  • Binnen de MOA hebben wij onafhankelijke commissies, geleid door ervaren juristen en advocaten, die bindende uitspraken kunnen doen in geschillen over kwaliteits- of ethische issues.
  • De MOA Ombudsman kan namens de opdrachtgever een zaak aanhangig maken bij de Geschillencommissie of de Raad van Toezicht, met name wanneer die opdrachtgever buiten zijn schuld in de media beschadigd wordt door een onderzoek.

 • 2. Platform- en netwerkfunctie +

  bestuur

  Het digitale tijdperk brengt ons enorme hoeveelheden informatie én roept tegelijkertijd ook ingewikkelde vragen op. Informatiespecialistische functies staan onder druk of worden overgenomen door andere professies binnen de organisatie. Om zulke ervaringen te delen, hebben gebruikers van onderzoek behoefte aan gesprekken met collega’s uit andere organisaties. Daarvoor zijn er bijvoorbeeld de MOAcircles. Deze eindemiddagbijeenkomsten zijn exclusief voor opdrachtgevers en worden regionaal georganiseerd in o.a. Rotterdam/Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Zuid-Nederland.

  Verder stelt de MOA exclusief aan alle leden de digitale ledengids ter beschikking, waardoor collega’s makkelijk traceerbaar zijn.
  Een ander aandachtspunt: de inkoop van marktinformatie. De MOA heeft specifiek voor de inkopers van onderzoek een boekje waarin in heldere taal wordt verteld waar ze op moeten letten als zij onderzoeksopdrachten vergeven.

 • 3. Permanente Educatie +

  bestuur

  In een snel veranderende omgeving is kennisdelen essentieel. De MOA heeft daarvoor:

  • Een MOAcademy met algemene vakinhoudelijke workshops en voor de Sectie Opdrachtgevers specifieke workshops. Bijvoorbeeld een tweedaagse leiderschapsworkshop en een workshop over hoe je marketing intelligence versterkt binnen je organisatie.
  • Maandelijks themabijeenkomsten. Hier komen opdrachtgevers uitgebreid aan het woord over hun persoonlijke ervaringen met een specifiek onderwerp.
  • De maandelijkse MOAFlash waarin opdrachtgevers op de hoogte worden gehouden van actuele zaken in de informatiemarkt.
  • Een eigen vakblad Clou en haar digitale zusje ClouToday.

 • 1

MOA circles

circlesMOA circle is een netwerkplatform voor senior onderzoeksprofessionals aan opdrachtgeverszijde, bedoeld om elkaar te inspireren door ervaringen te delen. Als marktonderzoeker bij een opdrachtgever zijn er vaak dezelfde uitdagingen, moeilijkheden en mogelijkheden binnen het bedrijf.

Er zijn MOA circles in:
-    Amsterdam / Utrecht
-    Rotterdam / Den Haag
-    Het zuiden van het land.

Tools voor Opdrachtgevers

toolsMOA heeft verschillende tools voor opdrachtgevers:

 

 

 

 

 

 

Contact met MOA opdrachtgevers

De gegevens van de aangesloten bedrijfsleden van de Sectie Opdrachtgevers vindt u in de MOA Bedrijvengids

evelop

Neem voor vragen contact op via: 

E: info@moaweb.nl 
of opdrachtgevers@moaweb.nl 
T: 020 – 58 10 710.

Training

educatieKennis is belangrijk voor iedereen. De MOA organiseert voor haar leden het hele jaar door een groot aantal opleidingen. Kijk in onze agenda voor het actuele aanbod.

 

Events

eventDe MOA biedt evenementen, netwerkbijeenkomsten van groot en klein formaat, zoals het MIE, de MOAwards, Digital Analytics Congres. Als MOA-lid krijgt u natuurlijk korting.

 

Content / Kennis

kennisDe MOA verzamelt vakkennis en brengt u op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vakgebied. De MOA publiceert interviews met vakcollega's in het MOA jaarboek, magazine Clou en ClouToday. Kijk voor meer informatie bij content!

 

Gedragscode en belangenbehartiging

handsDe gedragscode voor onderzoek en statistiek is door de MOA en leden opgesteld. Daarnaast behartigt de MOA de belangen van haar leden. MOA vertegenwoordigt de branche bij politieke besluitvorming die raakvlakken heeft met het marktonderzoek vakgebied.