Print deze pagina

Kwart jongeren wil minderen met social media

Bijna de helft (48%) van de Nederlanders neemt zich voor in het nieuwe jaar meer te gaan sporten en bewegen, zo blijkt uit onderzoek van bureau Sherloq. 41% gaat gezonder eten en 36% wil bovendien afvallen. Ruim een kwart van de jongeren heeft als voornemen om in 2019 minder gebruik te maken van de smartphone en social media.

Marktonderzoeksbureau Sherloq ondervroeg 532 respondenten, waarvan 62% zegt goede voornemens te hebben. Iets meer dan de helft (52%) van de 50-plussers heeft goede voornemens, terwijl dat onder mensen tussen 18 en 50 jaar 68% is. Zowel bij mannen als vrouwen wordt meer sporten en bewegen het meest genoemd; 53% van de mannen neemt zich dat voor tegen 42% van de vrouwen. Bijna twee keer zoveel mannen als vrouwen (67 om 36%) zegt zelf buiten meer te gaan sporten, zoals fietsen of hardlopen, terwijl van beide geslachten 2 op de 5 respondenten aangeeft vaker naar de sportschool te willen.

Minder social media, meer familie

Van de 18- tot 34-jarige deelnemers aan het onderzoek geeft 26% aan in 2019 minder met social media en de smartphone bezig te willen zijn. Tegelijkertijd geeft 4 op de 10 jongeren aan meer tijd met familie en vrienden door te willen brengen. Onder deze doelgroep is ook het voornemen om meer te gaan sporten (61%) en gezonder te eten (56%) het grootst. Opvallend is dat 15% van de mensen tussen 35 en 50 jaar zegt in het nieuwe jaar een partner te willen vinden. Tot 35 jaar zegt 9% dat en boven de 50 is dat 3%. De 50-plussers lijken naast een nieuwe partner ook geen behoefte te
hebben aan meer tijd met vrienden en familie; daar waar 40% van de jongeren dat dus wél wil, zit slechts 18% van de ouderen daar op te wachten.

Binnen twee maanden

Bijna alle respondenten (92%) denken dat de kans redelijk tot heel groot is dat ze hun goede voornemen ook daadwerkelijk realiseren en bijna 2 op de 5 denkt dat zelfs binnen twee maanden te doen. Dat is nogal opmerkelijk, aangezien slechts 42% zijn goede voornemens van een jaar geleden wist te volbrengen. Van de Nederlanders die géén goede voornemens hebben voor 2019 geeft 53% aan dat ze het maar onzin vinden en 33% dat ze tevreden zijn over hun huidige leven. 5% denkt dat ze een eventueel goed voornemen toch niet vol houden.

Minder alcohol

Bij de doelgroep 35 tot en met 50 jaar wordt ‘minder alcohol drinken’ opvallend vaker genoemd dan in de andere leeftijdscategorieën: bijna 1 op de 6 wil het drankgebruik minderen. Bijna driekwart van alle respondenten geeft aan bereid te zijn een tijdje geen alcohol te drinken wanneer daarmee een goed doel kan worden gesteund. Een van de opdrachtgevers van het onderzoek, Stichting ALS, hoopt dan ook dat veel mensen mee gaan doen aan de campagne ‘Zero Alcohol for Zero ALS’ in de maand januari. Deelnemers aan de actie worden opgeroepen een maand lang geen alcohol te drinken en in plaats daarvan een donatie te doen aan Stichting ALS.

Bron: Persbericht Sherloq, januari 2019