Feb 18, 2019 Last Updated 8:14 AM, Feb 13, 2019
BEN JIJ EEN KEI IN ONDERZOEKEN? DAN ZOEKEN WE JOU!

Voor het team Ontwikkeling zoeken wij op korte termijn een

ERVAREN (ARBEIDSMARKT) ONDERZOEKER
WIE ZIJN WE?

A+O Metalektro is opgericht in 1983 als een van de eerste O&O (Opleidings- en ontwikkelings)fondsen.

Een gezonde afspiegeling van de samenleving wordt geacht een positieve bijdrage te leveren aan een organisatiecultuur. Organisaties en managers hebben daarom aandacht voor diversiteit en inclusie, maar er is ruimte voor verbetering en het benutten van kansen.

De economische groei biedt kansen om werklozen aan werk te helpen en de lokale economie te versterken. Daarvoor is actief, krachtig arbeidsmarktbeleid nodig. Panteia schetste voor de gemeente Den Haag handelingsperspectieven voor arbeidsmarktbeleid.

Vrouwen werken net als vroeger relatief vaak parttime. Veel meer dan vroeger doen ze dat als zzp’er. Vorig jaar verdiende meer dan de helft van de vrouwelijke zzp’ers minder dan 25.000 euro met hun bedrijf. Dit blijkt uit een analyse van Panteia op het eigen zzp-panel, wat bestaat uit ruim 3.000 zzp’ers.

Door aanvullende budgetten vanuit het Rijk zal de werkgelegenheidsafname in langdurige zorg en jeugdzorg kleiner zijn dan vorig jaar voorzien. Dit blijkt uit de arbeidsmarkteffectrapportage (AER) die Panteia samen met SEOR en Etil voor het ministerie van VWS heeft opgesteld.