Dec 14, 2018 Last Updated 4:08 PM, Dec 11, 2018

De sensorisch onderzoeker op MOA/NIMA A niveau heeft een functie met uitvoerende werkzaamheden zoals:

 •  Werken volgens ‘Good Sensory Practice’ in de product(voor)bereiding
 •  Hanteren van aanbiedingsdesigns en productcodering
 •  Gebruik van testmateriaal
 •  Omgaan met onderzoekscondities
 •  Instrueren van panelleden


Voor wie?

Dit examen is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in of zich willen kwalificeren voor een functie in de uitvoering van sensorisch onderzoek. Gangbare functienamen voor Sensorisch Onderzoeker A zijn: testleider, panelleider, onderzoeksassistent etc.

Exameninhoud

Exameneisen

Exameneisen en literatuur voor MOA/NIMA Sensorisch Onderzoeker A.
Informatie over de exameneisen, examenmethodiek, aanbevolen literatuur en proefexamens vindt u hier.

Examenreglement

Het examenreglement is hier te downloaden. 

Het MOA/NIMA Sensorisch Onderzoeker A Examen duurt 2 uur en bestaat uit meerkeuzevragen. Naast vaardigheden worden kennis en inzicht getoetst op het gebied van:

 • Zintuiglijke waarneming   
 • Testmethoden   
 • Respondenten   
 • Onderzoekscondities

Leerdoelen

 1. Je kunt bij een ontwikkelingsleerdoel het beste toepassingsgebied (oa kwaliteitsonderzoek, houdbaarheidstesten etc) van sensorisch onderzoek selecteren. (TOEPASSEN/ INZIEN)

 2. Je kunt de zintuigen en zintuiglijke waarneming van de mens als meetinstrument benoemen. (WETEN en INZIEN)

 3. Je kunt het verschil tussen analytisch en hedonisch onderzoek en tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek benoemen. (WETEN)

 4. Je kunt de juiste sensorische verschil- en beschrijvende test aanduiden. (INZIEN)

 5. Je kent de criteria van panelselectie (grootte panel en eisen panelleden), en beslissen of er een getraind, ongetraind, intern of extern panel wordt gekozen. (ANALYSEREN en INZIEN en TOEPASSEN) 

 6. Je kunt de regels en methodiek van ‘Good Sensory Practice’ toepassen. (TOEPASSEN)

 7. Je kunt een testformulier opstellen voor sensorisch onderzoek door middel van descriptorengeneratie en keuze voor geschikte vraagstelling en schaalgebruik (INZIEN en TOEPASSEN)

Datum

Het MOA/NIMA examen Sensorisch Onderzoeker A vindt plaats in Amsterdam bij de MOA of bij het NIMA 5 juni 2019. U dient daarvoor uw eigen laptop mee te nemen. Na het succesvol beëindigen van het examen ontvangt de cursus een officieel MOA-NIMA certificaat Sensorisch onderzoeker A.

Locatie

Twee weken voor het examen wordt aan alle inschrijvers de definitieve locatie bekend gemaakt in de schriftelijke oproep die iedereen thuis ontvangt. Schriftelijke examens worden over het algemeen gehouden in de omgeving van Utrecht.

Meer relevante informatie

 • Meer over klachtenprocedure MOA cursussen vindt u hier.
 • Dit examen wordt jaarlijks door NIMA afgenomen in mei/juni in samenwerking met MOA (Center for Marketing Insights, Research & Analytics).
 • Voor dit examen biedt MOA een cursus aan.
 • Bekijk de toelatingsrichtlijnen.
 • Heeft u een beperking, en heeft u een bijzonder verzoek voor aangepaste examinering? Dien het verzoek uiterlijk vier weken voor het examen in bij het NIMA.
 • Bekijk ook vooraf de bepalingen rondom betalen en annuleren.
 • Na twee maanden ontvangt u de uitslag in een brief, bekijk hier de bepalingen rond de totstandkoming van de uitslag.
 • Meer informatie over kwijtgeraakte documenten en de verlenging van geldigheidstermijnen, vindt u hier.

Inschrijven

Inschrijven voor het MOA/NIMA Examen Sensorisch onderzoeker A gaat via het NIMA via onderstaande link.

buttoninschrijven