Mar 21, 2019 Last Updated 4:31 PM, Mar 21, 2019

Documenten waarop de Fair Data integriteitscode is gebaseerd.

Het Fair Data concept is gebaseerd op door de analytics & research branche ontwikkelde standaarden en normen. Deze normen komen enerzijds voort uit bestaande wet- en regelgeving en anderzijds voort uit door de branche aan zichzelf op gelegde zelfregulering.

De volgende basisdocumenten die aan het Fair Data concept ten grondslag liggen:

 

 

 

 

Contact Fair Data

Voor vragen kunt u terecht bij het MOA Team

evelop

T: 020-5810710
E: info@moaweb.nl