Mar 21, 2019 Last Updated 9:46 AM, Mar 18, 2019

Digital analytics

Bureaus voor Digital Analytics

De MOA-expertise bestrijkt het hele terrein van het in kaart brengen van menselijk gedrag en behoeftes, ongeacht de methode van dataverzameling en analyse. MOA stelt zich als primair doel haar leden en partners te informeren over de laatste ontwikkelingen in de markt, te inspireren en het kennisniveau te verhogen. MOA heeft een belangrijke netwerkfunctie, waarbij verbinden, kennis maken en kennis delen centraal staan. Daarnaast levert MOA een bijdrage aan de verdere professionalisering en zichtbaarheid van het Insights, Onderzoek en Analytics vakgebied. In het verlengde hiervan behartigt MOA de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van digital analytics, marketing research en opinie- en beleidsonderzoek. MOA stelt hoge eisen aan de kwaliteit van marktonderzoek en zet zich in voor het invoeren van kwaliteitsstandaarden (ISO) en publiceert richtlijnen om het kwaliteitsbesef bij de verwerking van data te verhogen. Middels een actieve Haagse lobby beoordeelt MOA de impact van wetsvoorstellen op de branche, waaronder de recente privacywetgeving, de telecomwet en de wet markt en overheid. Voor leden van de sectie Onderzoekbureaus heeft de MOA het volgende te bieden:

Het MOA Expertise Center kent een aantal expertteams die u op diverse kerngebieden kunnen adviseren en begeleiden.

De expertteams staan onder leiding van: 

Team Research & Analytics

Team Datamanagement

Team Privacy, Legal & Integriteit

Team Competence

Team Insights Management

Team Datakwaliteit

Team Databeveiliging

01

Contact via een (digitale) helpdesk voor eerstelijns hulp. 

02

Wij bieden een chat mogelijkheid om met experts in contact te komen.

03

Start een adviestraject met één van de expert teams.

Meer informatie aanvragen

Netwerken

Het MOA Expertise Center biedt haar leden diverse gelegenheden om te netwerken via ledengroepen, events en bijeenkomsten.

De Bedrijfsgroep kleine Bureaus ziet het als haar missie om de belangen van de kleinere bureaus en daarbuiten te behartigen, de professionaliteit te bewaken en waar nodig te bevorderen en daarnaast ook op vele andere vlakken te fungeren als een platform voor haar leden binnen de MOA.De BkB organiseert diverse expertise sessies en bijeenkomsten. 

De RKG is een groep van marktonderzoekbureaus die zich conformeren en zich onderwerpen aan strenge kwaliteitseisen voor het marktonderzoek en zich daarop ook laten auditten door een onafhankelijke commissie van auditors.De RKG komt regelmatig bijeen en organiseert Sharing Sessions om kennis met elkaar te delen. 

SMART staat letterlijk voor Starting Marketing And Research Talents. Het is een ontmoetingsplaats voor startende talenten op het gebied van marketing en research, actieve en enthousiaste gebruikers (product managers, brand managers, onderzoekers aan de bedrijfszijde, etc) en leveranciers (onderzoekers aan de bureauzijde, etc) van marketing informatie en marketing insights.SMART organiseert 1 x per jaar een congres, SMARTUp bijeenkomsten en heeft een eigen website. 

Leden van de Greyhound Group zijn onderzoekprofessionals die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen binnen het vakgebied en het leuk vinden daar - na het formele afscheid er van - op informele wijze bij betrokken te blijven, die hechten aan een sociaal netwerk op hun vakgebied en die open staan hun kennis en ervaring beschikbaar te stellen aan derden.Leden van de Greyhound Group zijn niet meer werkzaam op het vakgebied markt- en opinie - onderzoek in de ruimste zin des woords. De Greyhound Group komt regelmatig bijeen.

De MOA-profgroep Digital Analytics organiseert dit jaarlijkse event voor iedereen die zich bezighoudt met het rapporteren, analyseren en optimaliseren op basis van digital data om inzichten in klantgedrag te vergroten, campagnes te verbeteren en sites te optimaliseren. Een dag vol internationale topsprekers, interessante expertsessies en boeiende klantcases over zeer actuele thema’s.

Vier keer per jaar organiseert de profgroep Digital Analytics de MOA Digital Analytics Middagen. Bekijk de MOAgenda voor het actuele aanbod. 

MOAwards

Het jaarlijkse, meest toonaangevende netwerkevent, waar insights professionals, webanalisten en opdrachtgevers elkaar ontmoeten.

Meer informatie

Kom netwerken op het MIE, Nederlands grootste Marketing Insights Event!

Expertise

Trainen

De MOAcademy is een dynamisch kennisplatform. Binnen de MOAcademy behandelen we alle actuele thema’s van het vakgebied in praktische workshops van één dag. 

Vrijwel alle workshops die MOA in het kader van de MOAcademy aanbiedt, kunnen ook incompany worden gegeven. De incompany trainingen zijn maatwerk. 

Modulair opgebouwde leergang Marktonderzoek en leergang R. Bekijk de MOAgenda voor het actuele aanbod. 

In samenwerking met de Adfogroep organiseert de MOA een aantal masterclasses. 

Deze e-learning module voor het vak van interviewer hoopt de MOA de kwaliteit van het veldwerk een positieve stimulans te geven.

Deze cursus is een steun in rug voor examenkandidaten bij hun voorbereiding op het examen Sensorisch onderzoeker A.

Deze cursus is een steun in rug voor examenkandidaten bij hun voorbereiding op het examen Sensorisch onderzoeker B.

MOA/Beeckestijn - Customer Insights Management MOA/Beeckestijn - Digital & Web Analist MOA/NIMA - Examen Sensorisch onderzoek A MOA/NIMA - Examen Sensorisch onderzoek B

Als HR-afdeling kun je de permanente educatie van collega's volgen via het PE system van het MOA Expertise Center. Monitor je eigen opleidingstraject via MijnMOA. 

Toetsen

ISO 9001: 2015 ISO 20252: 2012 ISO 26362: 2009 ISO 27001: 2014 Informatiebeveiliging ISO 14001: 2015 Milieu ISO 19731: 2017 Digital Analytics & Web Analytics Omgang met kwaliteitsnormen

60 Vragen over de AVG Fair Data Keurmerk Model Algemene voorwaarden Richtlijn Databeveiliging Inkoop marktonderzoek Publiceren over onderzoek Telefonie Wettelijk spamverbod Geheimhoudingsverklaring

Opleiding face-to-face Interviewers FFT MOA/NIMA SO-A MOA/NIMA SO-B MOA/Beeckestijn DWAS Register Digital Web Analists 

Certificeren

Bureaus die deelnemen aan het MOA Permanente Educatie Programma ontvangen een certificaat als zij de status van MOA Qualified Partner hebben bereikt. 

Medewerkers die deelnemen aan het MOA Permanente Educatie programma ontvangen een certificaat wanneer zij de status van Qualified Insights Professional hebben behaald. 

Sinds juli 2008 is de Stichting Toetsingsbureau KCC, in de wandeling KCC genoemd, een aan de MOA gelieerde organisatie die ISO-toetsingen bij marktonderzoekbureaus uitvoert. 

Fair Data is een keurmerk van de MOA dat consumenten inzicht biedt in welke Marketing, Insights en Analytics organisaties op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.

Interviewers die slagen voor het FFT examen ontvangen van de MOA een certificaat.

Secties

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van nieuws, vacatures, events van het MOA Expertise Center!

Contact

De gegevens van de aangesloten bedrijfsleden van het Platform Digital Analytics vindt u in de MOA Bedrijvengids 

evelop

Voor vragen en informatie neem contact op met: 

Arianna Ardia
T: 020 – 58 10 716
E: ariannaardia@moaweb.nl.