Feb 24, 2019 Last Updated 9:58 AM, Feb 20, 2019

Concept gedragscode voor marktonderzoek in de healthcare markt

Integrale versie 2a dd. 13 oktober 2015 – onder embargo Werkgroep Gedragscode.

In deze Gedragscode voor marktonderzoek in de healthcare markt (GMHM) zijn gedragsregels opgenomen die van toepassing zijn bij marktonderzoek door of namens de leden van de branchevereniging MOA in de healthcare markt en hebben betrekking op de relatie opdrachtgever en onderzoeksorganisatie en kunnen worden beschouwd als een nadere uitwerking van de algemene voorwaarden MOA of daarop gebaseerd eigen algemene voorwaarden van de marktonderzoeker. De Gedragscode heeft tot doel dat door de leden op een verantwoorde manier wordt ingezet, zodat het vertrouwen van de respondent niet wordt geschaad.

De GMHM bevat ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van respondenten Gedragsregels Gegevensbescherming die de bestaande Gedragscode voor onderzoek en statistiek aanvullen en verduidelijkingen.  

Schematisch:

Concept Gedragscode

De GMHM wordt afgesloten met de gouden regels op basis van beide sets van Gedragsregels.

van de concept gedragscode voor marktonderzoek in de healthcare markt in pdf.