May 20, 2019 Last Updated 9:20 AM, May 20, 2019

Internationale gedragscodes marktonderzoek

esomarlogoLeden van de MOA houden zich bij het uitvoeren van een marktonderzoek aan de internationale code voor het marktonderzoek, die is opgesteld door de Europese Vereniging voor Marktonderzoek ESOMAR in samenwerking met de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en aan de gedragscode inzake de bescherming van de privacy.

De internationale code voor het marktonderzoek regelt de ethische en zakelijke basisprincipes van de uitvoering van markt- en opinieonderzoek zoals:

  • de rechten van de respondent
  • de waarborg van de anonimiteit van de respondent
  • de beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker
  • de wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en opdrachtgevers.

Marktonderzoek is geen verkoop

De ESOMAR/ICC-code verbiedt elke vorm van verkoop. Marktonderzoek verzamelt meningen van personen. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en opdrachtgevers krijgen alleen de beschikking over de data van alle ondervraagde personen tezamen. Door deze werkwijze is het vrijwel onmogelijk om persoonlijke informatie te achterhalen.

Internationale codes: