Mar 21, 2019 Last Updated 9:46 AM, Mar 18, 2019

Inkoop marktonderzoek

De inkoopbrochure is een initiatief van de Research Keurmerkgroep. Met deze uitgave wil men het kwaliteitsbesef met betrekking tot marktonderzoek bij de inkopers van marktonderzoek vergroten.

 

In het boekje worden verschillende aspecten van het marktonderzoek beknopt uiteen gezet en wordt een aantal tips en suggesties gegeven.