Mar 24, 2017 Last Updated 9:59 AM, Mar 20, 2017

Databeveiliging is een onderwerp dat momenteel sterk in de belangstelling staat van onderzoeksorganisaties en hun opdrachtgevers. In de MOA Richtlijn Data Beveiliging wordt in hoofdlijnen beschreven aan welke minimale beveiligingseisen een onderzoeksorganisatie moet voldoen en hoe dit niveau bereikt kan worden.

De MOA Richtlijn Data Beveiliging geeft antwoord op basisvragen op het gebied van informatiebeveiligingsbeleid en daaraan gerelateerde zaken. Het is tevens gericht op het verhogen van de bewustwording van de noodzaak tot informatiebeveiliging bij alle medewerkers in dienst van een onderzoeksorganisatie en de door de organisatie ingehuurde externe krachten. Voorts geeft dit document een verdere (concretere) invulling  van de in ISO 20252:2012 geformuleerde eisen met betrekking tot databeveiliging.

Bekijk de MOA Richtlijn Data Beveiliging

Download de MOA Richtlijn Data Beveiliging en klik op onderstaande button
Mail bijlage

Format voor een MOA Bewerkersovereenkomst

Op pagina 49 van de MOA Richtlijn Data Beveiliging is een voorbeeld tekst voor een Bewerkersovereenkomst opgenomen. De overeenkomst wordt gesloten tussen een Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (aangeduid als Opdrachtgever) en een Onderzoeksorganisatie, aangeduid als Bewerker die persoonsgegevens voor het onderzoek bewerkt die tot de zeggenschap horen van de Opdrachtgever.
Indien een onderzoeksorganisatie als Bewerker werkzaamheden uitbesteed aan een derde, in overeenstemming met het bepaalde in de Bewerkersovereenkomst met de opdrachtgever, dan dient in deze voorbeeld overeenkomst Bewerker te worden vervangen door Subbewerker en de initiële Bewerker (onderzoeksorganisatie) wordt dan de Opdrachtgever, echter zonder zeggenschap over de gegevens (die blijft bij de opdrachtgever).
Opmerking:
Deze bewerkersovereenkomst is een algemene bewerkersovereenkomst die nog aan de specifieke situatie dient te worden aangepast / aangevuld. De opgenomen tekst is en leidraad om te komen tot een bewerkersovereenkomst. Het alleen invullen van de gegevens van de opdrachtgever en de bewerker (onderzoeksorganisatie) is niet voldoende.

 

Tijdens de bijeenkomst "Voorkom datalekken met up-to-date beveiliging" op 29 augustus 2016, bij Sanoma te Hoofddorp, werd het eerste exemplaar van de ‘MOA aanbevolen richtlijnen Beveiliging 2016’ gepresenteerd. Tijdens presentaties werden praktische handvaten geboden om binnen de eigen organisatie databeveiliging te optimaliseren. Ook werd dieper ingegaan op hoe organisaties zich kunnen verweren tegen eventuele schade door cybercriminaliteit en datalekken.

Wilt u de presentaties nog eens bekijken, klik dan op onderstaande onderdelen

kring programma

Voor vragen kunt u terecht bij het MOA Team

evelop

T: 020-5810710
E: info@moaweb.nl