Jul 20, 2018 Last Updated 2:28 PM, Jul 20, 2018

MOA Trendreport, onderzoekmarkt met 3 % gestegen in 2016

Elk voorjaar onderzoekt de MOA bij de haar bureau-leden hoe zij het afgelopen jaar gepresteerd hebben. Op basis van die informatie wordt het trendreport samengesteld, dat inzichten geeft in de marktonderzoek ontwikkelingen. Alle onderzoekbureaus hebben toegang tot het trendreport.

Voor een aantal bedrijven die geen lid zijn van de MOA, zoals Nielsen, IRI en IMS wordt een inschatting gemaakt van de omzet. Voor de bureaus die niet hebben geparticipeerd in dit trendonderzoek is de omzet ingeschat op basis van het actuele aantal fte’s van dat bureau.  Onderstaand  de marktontwikkeling voor de afgelopen vier jaar. Waarbij er uiteraard geen omzet wordt gerapporteerd voor “my company.”

Het trendreport rapporteert ook over segmenten van de onderzoekmarkt, zoals de ontwikkeling van kwalitatief onderzoek en passieve datacollectie.

Tabel artikel trend report