Sep 21, 2018 Last Updated 1:52 PM, Sep 20, 2018

Referendum over ‘sleepwet’: tegenstem gegroeid

Uit een peiling van I&O Research blijkt dat de steun voor de nieuwe inlichtingenwet de afgelopen maand is afgenomen. Het parlement heeft eerder dit jaar in ruime meerderheid met een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ingestemd.

Hiermee krijgen de Nederlandse inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden om gegevens via internet te verzamelen, door het aftappen van communicatie of het hacken van computers, smartphones, smart-tv’s en andere apparaten. Tegenstanders vrezen dat ook gegevens van onschuldige burgers worden verzameld en bewaard. Om die reden noemen zij de nieuwe wet ook wel de ‘sleepwet’ of ‘aftapwet’. Deze week werd bekend dat er voldoende handtekeningen zijn verzameld voor een raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Naar alle waarschijnlijkheid vindt het referendum over de sleepwet tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 plaats.

Steun voor de sleepwet neemt af

Uit een peiling van I&O Research blijkt dat de steun voor de nieuwe inlichtingenwet de afgelopen maand is afgenomen. De helft van de Nederlanders (50 procent) zou voor deze nieuwe wet stemmen. In september was dit 60 procent. Hierbij is een duidelijk verschil in opvattingen tussen jongeren en ouderen zichtbaar. Jongeren t/m 34 jaar zijn per saldo tegen de ‘sleepwet’, terwijl ouderen overwegend voor zijn. Opvallend is ook dat hoogopgeleiden vaker tegenstander zijn dan laagopgeleiden. Ruim de helft van de laagopgeleiden (58 procent) is voorstander van de nieuwe wet. Dit loopt terug tot 44 procent onder de hoogopgeleiden.

Alleen D66-kiezers wijken vooralsnog af van partijstandpunt

Kiezers volgen in grote lijnen het standpunt van hun partij. Alleen bij D66 zien we een discrepantie tussen het partijstandpunt (tegen) en dat van kiezers (per saldo voor). Forum voor Democratie was ten tijde van de stemmingen over de wet nog niet in de Kamer vertegenwoordigd, maar zij heeft aangegeven tegen de wet te zijn. De FvD-kiezers zijn in meerderheid tegen.

Bekendheid referendum duidelijk toegenomen

De bekendheid met het referendum is mede door de media-aandacht (o.a. uitzending Zondag met Lubach en advertenties in dagbladen) duidelijk toegenomen ten opzichte van een maand geleden. Nu is ruim de helft van de Nederlanders (55 procent) inhoudelijk goed op de hoogte van het referendum, tegenover een derde van de bevolking vorige maand. Ook de groep die er zijdelings iets van heeft meegekregen, is gegroeid van 14 naar 34 procent. Dat betekent dat negen op de tien Nederlanders nu iets over dit referenduminitiatief hebben gehoord. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen.

Bron: Persbericht I&O Research, 12 oktober 2017