Print deze pagina

Ruigrok NetPanel ISO 27001 gecertificeerd!

Ruigrok NetPanel heeft onlangs de ISO 27001 certificering ontvangen! Marit Klooster, directeur Ruigrok NetPanel: “Dankzij de ISO 27001 hebben we alle punten op de i kunnen zetten op het gebied van informatiebeveiliging.

We gingen vanuit de ISO 20252 altijd al zeer bewust met data om. De nieuwe ISO certificering heeft ons echter naar een nog hoger plan gebracht. Ik ben er trots op dat het nut en de noodzaak van informatiebeveiliging door alle collega’s wordt gezien. Iedereen is zich zeer bewust van de mogelijke risico’s en daarom worden de ISO maatregelen gedragen door het hele team.”

Kwartet!

Het ISO 27001 certificaat voegen we toe aan onze andere ISO certificaten. Onlangs zijn onze ISO 20252 en ISO 26362 (access panels) weer verlengd en de ISO 14001 (milieu) blijft van kracht. ISO 20252 is een algemene kwaliteitsstandaard die naast specifieke eisen over de opzet en uitvoering van marktonderzoekprojecten, ook eisen stelt aan de kwaliteitsbewaking in het algemeen. Het doel van deze ISO is het transparant maken van het marktonderzoekproces, waardoor opdrachtgevers zoveel mogelijk zekerheden verkrijgen dat de door hen verleende marktonderzoekopdrachten op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Deze norm schrijft weliswaar voor dat data op een goede wijze bewaard en beschermd dienen te worden maar is hier niet heel concreet over.

Daarom hechten wij waarde aan de informatiebeveiligingsnorm ISO 27001. In deze norm gaat het feitelijk om 3 hoofdthema’s:

  • Het zodanig beveiligen van data dat alleen bevoegden toegang hebben
  • Het bewaken van de integriteit van data, dus vermijden dat onbevoegden veranderingen kunnen aanbrengen in databestanden
  • De omgang met incidenten: het waarborgen dat databestanden behouden blijven in het geval van bijvoorbeeld brand of stroomuitval Hans Onkenhout, partner bij Ruigrok NetPanel houdt zich als Chief Security Officer, naast zijn werk als onderzoeker, bezig met informatiebeveiliging: “ISO 27001 is absoluut een waardevolle aanvulling. Deelnemers aan onderzoek en onze klanten hebben recht op een goede omgang met hun privacy en vertrouwelijke informatie. Met deze ISO 27001 kunnen we daar prima invulling aangeven.”

Bron: Persbericht Ruigrok NetPanel, 14 maart 2018