Print deze pagina

Positionering in de zorg essentieel

Er zijn veel aanbieders in de zorg, en omdat cliënten steeds meer zelf kunnen kiezen van wie ze de zorg betrekken, is het voor aanbieders essentieel om positie te kiezen, letterlijk. Over die positionering en de marketing die nodig is om cliënten te overtuigen van het aanbod, gaat het congres ‘Marketing in de zorg van morgen’ op 18 april a.s. in Utrecht.

Els Molenaar, verantwoordelijk voor het programma van het congres, vertelt waarom u er naartoe moet.

Tekst Jan Roekens

Het congres is bedoeld voor mensen die werken aan betere en meer cliëntgerichte zorg. Op het congres komen ze vakgenoten tegen die vertellen over hun vragen en oplossingen. Els Molenaar: ‘Je leert er van andere professionals uit de praktijk. Ze presenteren heel mooie cases over positionering en hoe je dat doet in de zorg, in welke context je dat doet en waar je tegenaan loopt. Maar ook waarom positionering en marketing belangrijk en nuttig zijn.’ Het congres wil vooral marketing-, communicatie- en insightmanagers aanspreken. Daar zijn er niet zoveel van in zorginstellingen, zegt ze. ‘En hun hele omgeving denkt over het algemeen niet zo marktgericht. De focus zit nu eenmaal op de inhoud van de zorgverlening. Met dit congres willen we een platform bieden aan deze professionals zodat ze elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar leren.’

Uitdagen

Het belang van positionering is onmiskenbaar, zegt Els Molenaar. ‘Het wordt voor aanbieders steeds belangrijker om duidelijk te maken waarom patiënten en cliënten, die steeds vaker zelf mogen kiezen, bij hen moeten zijn. In het verleden was de keuze heel regionaal bepaald. Nu zijn er meer spelers gekomen en is meer keuzemogelijkheid. Je kunt je zorg wel generiek aanbieden, en zeggen ‘wij leveren de beste zorg’ of ‘wij zijn betrouwbaar’, maar hoe bepaalt de cliënt die wil revalideren, nou of hij de een of de ander moet zijn? Wil je hoogwaardige zorg of heb je juist meer aan een fijneomgeving? Een voorbeeld: Pameijer biedt gehandicaptenzorg in de regio Zuid-West Nederland (Pameijer presenteert een case op het congres, red.). Zij hebben overdacht wat bij hen nou anders is dan bij andere aanbieders. Hun uitgangspunt is: hoe kunnen we mensen uitdagen om zoveel mogelijk te participeren in het ‘normale’ leven en je zo goed mogelijk gebruik te laten maken van alle kwaliteiten die je hebt. Ze bieden zelfs cursussen en trainingen aan. Prima. Maar iemand anders kiest juist voor een instelling die aanbiedt om heel goed voor je te zorgen, die regelt dat je veel bezoek kunt ontvangen, en je als het ware vertroetelt. Als aanbieders op die manier kleur bekennen, kun je veel beter mensen aan je binden.’

Platform

Positionering houdt ook in dat aanbieders extra gaan nadenken over hun zorgaanbod en productontwikkeling. Els Molenaar haalt het voorbeeld aan van Santeon (ook op het congres). ‘Santeon is een verzameling van ziekenhuizen. Toen de marktwerking in de ziekenhuiswereld ging ontstaan, hebben de afzonderlijke ziekenhuizen hun inkoop gebundeld om zo een sterkere partij in de markt te zijn. De marketeers vonden dat prima, maar zeiden ook: laten we aan de samenwerking een label hangen dat meer zegt dan alleen maar dat we slim inkopen. Het gevolg is dat de zes Santeon-ziekenhuizen nu bekend staan om heel goede, specialistische zorg, cliënt- en patiëntgericht, met nieuwe producten, en dus met een heel mooie positionering die voortkomt uit de gedachte om samen in te kopen.’ Moet je het congres zien als een nieuw platform? ‘Een platform is er natuurlijk al, de MOA-profgroep Healthcare waarin mensen zitten die zich hard maken voor de zorg. Het congres is vooral een ontmoetingsplek. De profgroep is wel de leidende partij, met de ambitie om zoveel mogelijk zorgprofessionals bij elkaar te brengen.’ «

Werkzaam als marketing- of insightsprofessional in de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg of verpleeghuiszorg? Wil je weten wat positioneren in de zorg inhoudt, waarom het noodzakelijk is, hoe je het aanpakt en er een intern draagvlak voor regelt? Kom dan naar het congres ‘Marketing in de zorg van morgen’ op 18 april in Utrecht. Met bijdragen van o.a. Patrick Lerou (Philips Healthcare Consulting), Colette Codée (Santeon), Neil van der Veer (Newcom), Marjolein Vuik en Kim Derrix (Pameijer), Marit Bosman (St. Antonius Ziekenhuis), Winnie Nijhoff (Branddoctors Mixe), Mirjam Brennand-Wilms (Kempenhaeghe), Rudy Moenaert (Tias) en Robbert Klein Koerkamp (ZorgfocuZ, RUG). Informatie en aanmelden: www.marketingindezorgvanmorgen.nl.