Jan 22, 2019 Last Updated 4:06 PM, Jan 21, 2019

Autoriteit Persoonsgegevens: 10.000 datalekken gemeld in 2017

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) schrijft dat er in 2017 10.000 datalekken bij hen zijn gemeld. Hiermee is het aantal meldingen in 2017 met ruim 70% toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor, van 5849 naar 10.009.

De meeste datalekken werden gemeld door organisaties uit de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. Voorzitter Aleid Wolfsen: “We zien een flinke toename van het aantal gemelde datalekken. Het lijkt er enerzijds op dat de bekendheid van de meldplicht toeneemt. Anderzijds baart het ons zorgen dat de beveiliging nog vaak niet op orde is.”

Bij bijna de helft van de datalekken (47%) die in 2017 zijn gemeld, gaat het om persoonsgegevens die aan een verkeerde ontvanger zijn gestuurd. Het gaat in de meeste gevallen om het lekken van NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum en BSN.

AP Jaarrapportage datalekken 2017: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/01_2018-02-23_2017_jaarrapportage_algemeen.pdf

 Bron: Persbericht AP, maart 2018