Jan 22, 2019 Last Updated 4:06 PM, Jan 21, 2019

Waar werken mensen in Recreatie & Toerisme?

De sector Recreatie & Toerisme is in 2017 goed voor 6,8% van het totaal aantal banen in Nederland. In enkele gemeenten is de sector sterker vertegenwoordigd.

Waar werken mensen in Recreatie Toerisme

Op Vlieland is bijvoorbeeld 55% werkzaam in het toerisme, in Zandvoort is dat 28%.
Ook in Noord-Brabant en Limburg zijn er enkele gemeenten met een relatief grote vrijetijdssector.

Voor deze kaart is gebruik gemaakt van gegevens van LISA, het landelijke werkgelegenheidsregister van Nederland. Kijk op www.lisa.nl voor meer informatie over de beschikbaarheid en de mogelijkheden van deze cijfers.

Bron: Persbericht I&O Research, mei 2018