• Start

Top 50 Onderzoeksbureaus: Marktonderzoeksbureaus zien omzet stijgen

De marktonderzoeksbureaus beleven opnieuw een goed jaar. 62% van de bureaus zag zijn omzet in 2018 toenemen. Dit resultaat ligt in lijn met eerder uitgesproken verwachtingen.

In de 10e editie van het jaaroverzicht schatte 71% nog dat zijn omzet over 2018 zou toenemen en dit is gemiddeld genomen een behoorlijk realistische schatting gebleken. Ook voor 2019 zijn de bureaus optimistisch.

Voor de 11e keer presenteert MarketingTribune het jaaroverzicht van de - op basis van aantal fte’s - vijftig grootste marktonderzoeksbureaus, die zijn aangesloten bij de MOA, Center for Marketing Insights, Research, Analytics.

Men verwacht gemiddeld dat in 2019 de eigen bureauomzet 7% hoger zal liggen dan in 2018. Een ambitieus uitgangspunt. Over de totaalmarkt is men verhoudingsgewijs minder optimistisch. Men schat dat in 2019 de totaalmarkt 2,5% hoger zal liggen dan in 2018.

Uit de langetermijnanalyse blijkt dat een aantal, veelal jonge, bureaus aan het doorgroeien zijn en dat de gevestigde bureaus steeds meer bedrijfsonderdelen samenvoegen. Het aantal fte’s ligt in 2018 3% boven het niveau van 2017. Een duidelijke indicatie dat de markt verder doorgroeit.

top50 2018MTtotaal

Puntenverdeling en ranking

De lidmaatschapscontributie van de leden is gerelateerd aan de omvang van het bureau: hoe meer fte’s een bureau in dit overzicht opgeeft, hoe meer het betaalt aan de MOA. De volledige lijst van deelnemende bureaus leest u op marketingtribune.nl, zoekterm moabureaulijst.Voor dit overzicht is het aantal fte’s gerelateerd aan de omzetsectoren (fte’s maal percentage omzet). Dat levert een puntenaantal op dat bruikbaar is om te bepalen hoe zwaar een bij MOA aangesloten marktonderzoeksbureau is per omzetsector . Een bureau met 100 fte’s dat - volgens eigen zeggen - 10% van zijn omzet haalt uit klanten in de fmcg, scoort daarmee 10 punten (10% van 100). Een bureau met 40 fte’s dat 50% van zijn omzet haalt uit fmcg scoort 20 punten (50% van 40). Al met al levert dit overzicht een inschatting van de marktomvang per bureau per adverteerderssector.

Verantwoording

Het onderzoek werd uitgevoerd in de maand november 2018. Het project werd aangestuurd door het MOA-secretariaat. Gijs van Blokland (DataIM) was verantwoordelijk voor het veldwerk en de rapportage en Lex Olivier voor de samenstelling.

MOA

De MOA is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Marketing Insights, Marketing Research en Data Analytics. De MOA bestaat uit vier specifieke bedrijfsgroepen: de marktonderzoeksbureaus, de opdrachtgevers van marktonderzoek, de toeleveranciers en de selectiebureaus voor marktonderzoek. De vereniging kent bedrijfsleden en persoonlijke leden. Pas als er een bedrijfslidmaatschap is verkregen kunnen persoonlijke leden verbonden aan die organisatie lid worden van de MOA.

Dit artikel is eerder verschenen in Marketing Tribune, jrg. 35, nummer 21/22, 18 december 2018, tekst Lex Olivier & Sjaak Hoogkamer.  Het hele artikel is in de bijlage te downloaden.

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.