Print this page

Glocalities zelfstandig verder

Vanaf november 2018 is het internationale insights programma Glocalities van Motivaction ondergebracht in een aparte onderneming, met de naam Glocalities International B.V. Een ontwikkeling die vijf jaar geleden is begonnen.

In de afgelopen jaren zijn ruim 165.000 personen uit 27 landen met behulp van het Glocalities-programma diepgaand ondervraagd over waarden, leefstijlen, trends en cultuurverschillen. Binnenkort vindt de 4e wereldwijde meting plaats, waarin Motivaction opnieuw ruim 60.000 personen gaat ondervragen van Zweden tot Zuid-Afrika en van China tot Canada.

"Ons Glocalities-programma vertrekt vanuit de belevingswereld en waarden van de internationale consument. Het heeft daarmee alles in huis om onze opdrachtgevers te helpen met het maken van de juiste keuzes om te kunnen groeien in een woelig internationaal speelveld. Met fact based inzichten uit de Glocalities database en sociale media adviseren we vele toonaangevende multinationals, NGO’s en overheden op het gebied van positionering, omgang met cultuurverschillen, communicatie en (digital) marketing", aldus Motivaction.

"Met een rijke Glocalities database, een snel groeiend team van 12 internationale experts, onze internationale ervaring en publicaties in wereldwijde media is een stevige basis gelegd voor onze verdere ontwikkeling op de wereldmarkt. De Glocalities filosofie ‘’Step into the shoes of your audience’’ bouwt voort op het succes van het Mentality-onderzoek in Nederland en speelt in op de sterk veranderende internationale vraag naar cross-culturele kennis en advies. Strategische en tactische inzichten moeten direct digitaal worden ontsloten, visueel aanspreken en praktische aanknopingspunten bieden voor activatie van doelgroepen. De unieke World of Glocalities applicatie maakt dit alles mogelijk, in combinatie met deep dive analyses en consultancy", aldus Martijn Lampert (Research Director Glocalities).

Het management van de Glocalities organisatie wordt gevormd door Pieter Paul Verheggen en Martijn Lampert. Motivaction en Glocalities zijn en blijven nauw met elkaar verbonden en het Glocalities team blijft gevestigd aan de Marnixkade.

 

Bron: Persbericht Motivaction, januari 2019