• Start

Ipsos brengt de voorspellingen van de wereldbevolking voor 2019 in kaart

Wat verwachten burgers over de hele wereld van 2019? Denkt de wereldburger dat de temperatuur op aarde zal blijven stijgen? Verwachten burgers meer economische groei? En verwachten we meer of juist minder tijd op sociale media te gaan besteden in 2019?

Meer dan 21.000 burgers uit 31 verschillende landen zijn eind 2018 naar hun verwachtingen voor 2019 gevraagd in het kader van het Global Advisor 2019 Predictions onderzoek. Daarbij is gevraagd naar uiteenlopende relevante topics zoals de economie, technologische ontwikkeling en maatschappelijke kwesties. Hieronder een greep uit de resultaten.

De helft van de wereldbevolking denkt dat de economische situatie in 2019 zal verbeteren. Wereldwijd denk net iets meer dan de helft van de bevolking (53%) dat de globale economie het komende jaar zal verbeteren ten opzichte van 2018. Nederlanders zijn iets pessimistischer: 45% denkt dat een verbetering in 2019 waarschijnlijk is.

Wereldburgers zijn optimistisch over persoonlijke vooruitzichten. Gevraagd naar de eigen situatie, zijn wereldburgers gemiddeld optimistisch voor 2019. 75% voorspelt dat het in 2019 voorspoediger voor hen zal zijn dan in 2018. In Nederland is dit een vergelijkbaar percentage. Ruim 7 op de 10 Nederlanders (71%) denkt dat 2019 voor hen persoonlijk een beter jaar zal worden dan 2018.

7 op de 10 Nederlanders vonden 2018 een goed jaar voor Nederland. Wereldwijd vonden minder dan 4 op de 10 burgers (38%) 2018 een goed jaar. In Argentinië, Zuid-Afrika en Brazilië zijn burgers het minst te spreken over 2018. In deze landen geven ruim 8 op de 10 burgers aan dat 2018 een slecht jaar was voor hun land.

Global Advisor

3 op de 10 wereldburgers verwacht dat hun social media gebruik dit jaar zal afnemen. Waar in China maar liefst 76% een vermindering van hun social media gebruik onwaarschijnlijk vindt, is dit in Nederland 52%. 36% van de Nederlanders vindt minderen op social media daarentegen wel aannemelijk.

Nederlanders denken dat de wereldwijde temperaturen zullen blijven stijgen. Maar liefst 84% van de Nederlanders verwacht dat global warming zich zal doorzetten in 2019, terwijl 12% dit onwaarschijnlijk acht. In de Verenigde Staten ligt dat aandeel dubbel zo hoog, waar bijna een kwart van de bevolking (24%) denkt dat de wereldwijde temperatuur niet zal blijven stijgen.

1 op de 4 Amerikanen denkt dat Trump in 2019 zal worden afgezet. In Nederland ligt dat percentage iets hoger, ruim 1 op de 3 Nederlanders (36%) denkt dat het presidentschap van Trump zal eindigen in 2019.

GlobalAdvisorPredi 

Nog altijd denkt 7 op de 10 Nederlanders dat de inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 2019 zal blijven bestaan. Wereldwijd denkt gemiddeld 4 op de 10 personen dat mannen en vrouwen in 2019 gelijk gaan verdienen. Daarmee blijkt het optimisme ten aanzien van inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen nog niet echt aanwezig.

Achtergrond bij deze data

Dit zijn de bevindingen van de Global Advisor Wave predictions survey voor 2019. In totaal zijn er 21.141 interviews uitgevoerd tussen 21 december 2018 en 9 januari 2019 onder volwassenen tussen de 18-64 in de Verenigde Staten en Canada en burgers tussen de 16-64 in alle andere landen.

Dit onderzoek is uitgevoerd in 31 landen over de wereld via het Ipsos Online Panel systeem. De landen die hierin zijn gerapporteerd zijn Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, India, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Nederland, Peru, Polen, Rusland, Saudi-Arabië, Servië, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Zweden.

Voor de resultaten gepresenteerd in dit onderzoek is een internationale steekproef van 21.141 volwassenen tussen de 18 en 64 in de Verenigde Staten, Israël en Canada en burgers tussen de 16 en 64 jaar in alle andere landen geïnterviewd. Respondenten zijn geworven via het Ipsos i-Say Panel met een steekproefgrootte van circa n=1000 per land met uitzondering van Argentinië, België, Chili, Hongarije, India, Israël, Mexico, Peru, Polen, Rusland, Saudi-Arabië, Zuid-Afrika, Zweden en Turkije, waar de steekproef ongeveer n=500 was.

18 van de 31 online onderzochte landen genereren nationaal representatieve steekproeven in hun landen (Argentinië, Australië, België, Canada, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Israël, Italië, Japan, Polen, Zuid-Korea, Spanje, Zweden en de Verenigde Staten).

In Brazilië, China, India, Mexico, Peru, Rusland, Saudi-Arabië, Servië, Zuid-Afrika, Turkije, Chili, Colombia en Maleisië is gebruik gemaakt van steekproeven waarin stedelijke, hoogopgeleide burgers die meer verdienen dan hun gemiddelde landgenoten oververtegenwoordigd zijn. Aan deze respondenten wordt in de studie gerefereerd als "Upper Deck Consumer Citizens”; zij zijn niet representatief voor de bevolking in voorgenoemde landen.

Indien de resultaten niet op 100 uitkomen komt dat mogelijk door afronding in computerberekeningen, meerdere gegeven antwoorden of het weglaten van ‘weet niet’ of ‘not stated’ antwoorden.

De data is gewogen in overeenstemming met het profiel van de populatie.

Bij de steekproefgroottes die zijn gebruikt in dit onderzoek (n=1000) lopen de foutmarges uiteen van 0.9 tot 3.1 procentpunt.

Bron: Persbericht Ipsos, 4 februari 2019

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.