• Start

Kan een werknemer ouderschapsverlof tussentijds onderbreken of beëindigen?

Werknemers die vader of moeder zijn van een kind jonger dan acht jaar, hebben wettelijk recht op onbetaald ouderschapsverlof.

Het is toegestaan ouderschapsverlof tussentijds te onderbreken of te beëindigen als:


  • de werknemer zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof gaat opnemen, of:
  • 
er is sprake van een onvoorziene situatie.


Bijvoorbeeld: partner werknemer wordt werkloos, er komt plaats vrij voor het kind van werknemer in de kinderopvang, werknemer heeft extra kosten, werknemer is (langdurig) ziek.

De werknemer is verplicht schriftelijk onderbreking of stopzetting van het ouderschapsverlof bij de werkgever aan te vragen. De werkgever hoeft het verlof niet eerder stop te zetten dan na 4 weken na het verzoek.

In geval van zwangerschaps-, bevallings-, adoptie- of pleegzorgverlof mag de werkgever het verzoek om het ouderschapsverlof te onderbreken of te beëindigen niet weigeren.

Wil de werknemer het ouderschapsverlof onderbreken of stopzetten door een onvoorziene situatie, dan mag werkgever het verzoek alleen weigeren als dit het bedrijf ernstig in problemen brengt.

Als de werknemer nog ouderschapsverlof overhoudt, kan dit verlof (of een deel daarvan) vervallen. In de cao moet dan staan dat het overblijvende ouderschapsverlof vervalt als het verlof wordt gestopt wegens onvoorziene omstandigheden. Of er moet sprake zijn van afspraken die vóór 1 januari 2015 zijn gemaakt met werkgever over het ouderschapsverlof (of een deel daarvan). In dit geval moet het wel gaan om een onvoorziene omstandigheid en werknemer moet voor dezelfde werkgever blijven werken.


Let op: in beide gevallen vervalt het verlof niet als de werknemer het ouderschapsverlof wil onderbreken of beëindigen wegens zwangerschaps-, bevallings-, adoptie- of pleegzorgverlof.

Berekening

Het aantal uren dat de werknemer recht heeft op ouderschapsverlof bedraagt maximaal 26 keer de arbeidsduur per week (artikel 6:2 lid 1 WAZO). Voor de berekening van de omvang van het ouderschapsverlof is de bedongen arbeidsduur per week bepalend. Hiermee wordt het aantal uur per week bedoeld zoals is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Voor een werknemer die op basis van zijn arbeidsovereenkomst 40 uur per week werkt, bedraagt het ouderschapsverlof 40 x 26 = 1.040 uur. Als een werknemer steeds een wisselend aantal uur per week, wordt het ouderschapsverlof berekend door het aantal jaarlijkse arbeidsuren om te rekenen naar een gemiddeld aantal arbeidsuren per week.

Bron: AWVN, maart 2020

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.