Sensorisch onderzoek

ProfgroepSensorischlogo

De profgroep Sensorisch onderzoek is een discussieplatform voor en over sensorisch/consumenten onderzoek en stelt zich ten doel om kwaliteit te waarborgen en kennisuitwisseling en goed onderwijs binnen deze discipline te stimuleren.

De profgroep telt momenteel zo'n honderd leden welke voornamelijk afkomstig zijn uit de voedingsmiddelenindustrie, academische instellingen, hogescholen en onderzoeksinstituten.

De profgroep komt gemiddeld ieder half jaar bijeen voor een algemene ledenvergadering (alv) en organiseert jaarlijks diverse workshops en/of symposia over sensorisch onderzoek.

ruiken

De sensorische profgroep heeft een aantal missies opgesteld. Deze worden eens in de vijf jaar herzien. Voor de periode 2017 – 2021 zijn de missies als volgt:

 • Het bij elkaar brengen van de sensorici in Nederland, zowel werkzaam binnen onderwijs & onderzoek, als binnen het producerend bedrijfsleven, als binnen de bureaus
 • Vanuit kennis en ervaring een gezamenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit binnen het vakgebied
 • Vanuit kennis en ervaring een gezamenlijk bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied
 • Promotie van het vakgebied ter ondersteuning van bovenstaande

 

Bovenstaande missies willen we realiseren door:

 • Missie 1: contacten bevorderen
  • Tweemaal per jaar vakgroepsvergadering (alv)
  • Elk jaar een excursie
  • Elke 3 jaar een symposia (eerstvolgende 2018)
  • Externe contacten (o.a. E3S)
 • Missie 2: opleidingsprogramma (Examencommissie en MOA)
  • organiseren van de cursussen en examens Sensorisch Onderzoek A en B
 • Missie 3: ontwikkeling van het vakgebied
  • Realisatie 6e druk Proeven van Succes (2020)
  • Symposium iedere 3 jaar
 • Missie 4: promotie vakgebied
  • Middels media als LinkedIn en MOA-website

 

Aanmelden voor deze groep

Stuur een mail met de persoons- en bedrijfsgegevens naar de MOA: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. Aanmelding profgroep Sensorisch onderzoek.
De profgroep heeft ook een LinkedIn groep: http://www.linkedin.com/groups/MOA-Sensory-workgroup-4059235

Voor meer  informatie en vragen kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.

Bestel het boek Proeven van succes

     
Proeven V omslag schaduw   

De vijfde herziene druk van het boek Proeven van Succes 
van Joep Brinkman is uit! Een boek met de nieuwste inzichten en visies 
ten aanzien van het sensorisch onderzoek. 

Voor de (ervaren) sensorische onderzoeker, maar ook voor een ieder 
die in zijn of haar studie of werk met voedingsmiddelentechnologie
 of Food Marketing te maken krijgt. 

 

 

 

 • Aangemaakt op .

Cursus Sensorisch onderzoek B

Deze cursus is voor 2019 geannuleerd wegens te weinig deelnemers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., T. 020-5810711.

INLEIDING

Onder auspiciën van de profgroep Sensorisch onderzoek van de MOA wordt in 2019 een zesdaagse Nederlandstalige cursus Sensorisch onderzoek B georganiseerd. De cursus, die wordt geleid door Wim Vaessen en Joep Brinkman, is bestemd voor mensen die minimaal enige ervaring hebben met het opzetten van sensorisch onderzoek en hun theoretische en praktische kennis op dit gebied willen vergroten. De cursus bevindt zich op HBO-/WO-niveau en bereidt tevens voor op het MOA/NIMA-examen ‘Sensorisch onderzoeker B', dat onafhankelijk van deze cursus 12 juni 2019 wordt afgenomen.

THEORIE

De basis van de cursus vormt het boek Proeven van succes (vijfde druk). Rode draad in de behandeling van de theorie zijn de verschillende testopzetten, waarbij zeer stevig wordt ingezet op de onderliggende statistiek. Aan de hand van de gangbare verschiltests en beschrijvende tests komen de denkwijze en berekeningen rond significatietoetsen (binomiaal-, chi-kwadraat- en t-toets), powerproblematiek, de basis van variantieanalyse en de principes van de multivariate data-analyse aan de orde. Deze onderwerpen worden geïntegreerd met thema’s als panelomvang, productbeslissingen, testen op verschil of op gelijkheid en met de vragen die je aan je panelleden stelt. Hierbij wordt niet alleen uitgegaan van het ‘gok’model, maar staan we ook uitgebreid stil bij theorie en praktijk van thurstonian scaling.

Verder worden elke cursusdag de thuis bestudeerde stof en de gemaakte opgaven besproken over andere onderwerpen die van belang zijn bij het opzetten en uitvoeren van sensorisch onderzoek, zoals:

 • de rol van sensorisch onderzoek in het bedrijf en in de marketing;
 • zintuigen, waarneming en waarnemingseigenaardigheden;
 • panels: type, werving, omvang, selectie en monitoring;
 • productaanbieding: temperatuur, bemonstering, volgorde, codering en logistiek;
 • testomstandigheden;
 • vragen stellen en antwoorden verwerven;
 • de keuze van de meest passende testopzet;
 • beschrijvende technieken;
 • voedselkeuzegedrag en consumentenonderzoek.

PRAKTIJKOPDRACHT

Rode draad van het praktijkgedeelte van de cursus is een (eenvoudige) productprofilering. Daartoe worden met de cursusgroep attributen gegenereerd en een profileringstest uitgevoerd. Deze gegevens worden met multivariate analysetechnieken (MVA) verwerkt en gekoppeld aan voorkeursgegevens. Het resultaat bestaat onder meer uit biplots, die gezamenlijk worden besproken en geïnterpreteerd.

GASTSPREKERS EN EXCURSIE(S)

In de cursus zijn gastsprekers en excursie(s) rond uiteenlopende theoretische en praktische onderwerpen opgenomen. Het definitieve programma daarvan is nog niet vastgesteld, maar denk aan actueel wetenschappelijk onderzoek, de relatie tussen sensorische beleving en producteigenschappen, psychologische achtergronden van waarneming, sensorisch consumentenonderzoek en specialistische software.

DOELGROEP

De cursus is bestemd voor mensen die minimaal enige ervaring hebben met het opzetten van sensorisch onderzoek, maar daarvoor meer theoretische en praktische kennis willen opdoen. De cursus bevindt zich op (post) HBO-/WO-niveau, hoewel geen gevorderde kennis van dataverwerking en statistiek verondersteld wordt. De cursus bereidt tevens voor op het NIMA-examen ‘Sensorisch onderzoeker B’ (projectleider), dat onafhankelijk van deze cursus op 12 juni 2019 wordt afgenomen. Het diploma ‘Sensorisch onderzoeker A’ is geen vereiste voor deelname. Het aantal cursisten is gelimiteerd tot 16 personen. 

CERTIFICAAT

Om in aanmerking te komen voor het certificaat van deelname, dient men alle colleges gevolgd te hebben. Indien men niet in de gelegenheid is alle colleges te volgen, wordt men in de gelegenheid gesteld de gemiste colleges, bij de eerstvolgende keer dat de cursus weer wordt georganiseerd, alsnog bij te wonen. 

Deze cursus wordt beoordeeld met gemiddeld een 8,5! Reacties van oud-cursisten:

"Nog nooit eerder zo'n leuke en leerzame cursus gevolgd!"

"Ik heb er veel aan gehad en een erg leuke tijd gehad. Bedankt!"

"Ik vond de cursus zeer leerzaam, informatief en gebruik het geleerde direct in de praktijk."

PRAKTISCHE INFORMATIE

Locatie Ede
Datum maart, april 2020
Tijd 12.00-21.00 uur
Cursusleiders    Joep Brinkman en Wim Vaessen
Niveau HBO/WO

 

KOSTEN

MOA-leden* €2995,- excl. BTW
Niet-leden €3495,- excl. BTW
Inclusief het boek Proeven van succes (vijfde herziene druk) en een uitgebreide lunch & diner op alle dagen (excl. BTW)

 

MEER INFORMATIE/AANMELDEN?

Interesse? Aanmelden via Geke van der Veen, T: 020 – 5 810 710, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Doet u of wellicht een van uw collega’s liever eerst de A-cursus? Voor meer informatie over de cursus A en B kunt u bellen of mailen met de MOA. 

* Onder MOA-leden verstaan we een persoonlijk lidmaatschap, dus niet alleen een bedrijfslidmaatschap.

 • Aangemaakt op .

Bestuur sensorisch onderzoek

logo_vakgroep Sensorisch

Het bestuur van de profgroep Sensorisch onderzoek bestaat uit:

BestuurSensory 171107

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (OP&P Product Research), voorzitter
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., (Essensor), secretaris
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., (Coroos), lid
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., (Nutricia Research), communicatie
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., (Intertaste), lid
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen),  lid

Adviseur:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., (Essensor)

 

 • Aangemaakt op .

Examencommissie

sensorischonderzoek

De examencommissie bestaat uit de volgende leden:

 

Lisette Elsinga    Voorzitter

Lisette Elsinga
Docent opleiding Voeding en diëtetiek
Hogeschool van Amsterdam
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kelly Neessen

Lid

Kelly Neessen
HAS Hogeschool, Food Innovation
088 890 3635  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

HarryVogel  Lid

Harry Vogel
Hogeschool Inholland Delft/Amsterdam, Food Commerce and Technology
06 11878727
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 • Aangemaakt op .

50e Vakgroepvergadering Sensorisch onderzoek

Op woensdag 8 november vond de 50e vakgroepvergadering plaats van de vakgroep Sensorisch Onderzoek, bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen te Nijmegen. Er werd gestart met een terugblik van de voorzitter op de afgelopen 50 vergaderingen, gevolgd door de reguliere ledenvergadering.

 • Aangemaakt op .

In Memoriam Pieter Punter

Op 20 maart bereikte ons het overlijdensbericht van Pieter Punter. Hij is 14 maart op 70 jarige leeftijd onverwacht in Spanje overleden. Gedurende 30 jaar heeft Pieter als research director - samen met zijn vrouw Aimée Oliemans-  aan het bedrijf OP&P leiding gegeven en sensorisch onderzoek op de kaart gezet.

 • Aangemaakt op .

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.