De MOA, VBO en VSO hebben een beroepscommissie voor onderzoek en statistiek, die eventuele klachten van respondenten behandelt in het geval er sprake zou zijn van het niet naleven de gedragscode door een onderzoeksbureau.

Klachten van Respondenten

In 2010 is de herziene Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek uitgekomen. Deze code is opgesteld door alle direct betrokken brancheorganisaties te weten: MOA, Center for Marketing Insights - Research - Analytics (MarktOnderzoekAssociatie), de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Met deze gedragscode beogen de drie organisaties om binnen hun kernactiviteit, verantwoord om te gaan met persoonsgegevens.

Bij hantering van deze code wordt door de onderzoeksbranche voldaan aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek officieel van een goedkeurende verklaring voorzien op 21 juni 2010. De goedkeuringsverklaring is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866.

Deze gedragscode voorziet ook in een beroepscommissie voor eventuele klachten van respondenten. De drie betrokken branche en beroepsverenigingen: MOA, VBO en VSO zijn in dit orgaan vertegenwoordigd middels een afgevaardigde en een plaatsvervanger.

De MOA heeft twee onafhankelijke kandidaten voorgedragen die geen directe band hebben met een bureau of opdrachtgever.           

  • Als eerste afgevaardigde: Ed van Eunen, directeur van de Stichting Toetsingsbureau  KCC en tevens lid van de geschillencommissie van de MOA. Adres: De Loef 242, 1902 BS Castricum, tel. 0653210985. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Als plaatsvervanger: Jo van Kruchten. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Over welke klachten oordeelt de Beroepscommissie?

Indien een Consument/Respondent van mening is dat jegens hem in strijd met het bepaalde in de Gedragscode voor het marktonderzoek of in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (deWBP) is gehandeld, kan die consument bij de MOA een schriftelijke klacht indienen.

Procedure van de Beroepscommissie

Het secretariaat van de MOA zal het betreffende marktonderzoekbureau, lid van de MOA en tegen wie de klacht is ingediend, over de klacht informeren. 

Het MOA-lid dient binnen een termijn van acht weken na het indienen van de klacht schriftelijk te reageren. 

Indien het Geschil niet tot tevredenheid van de Consument - Respondent is opgelost of indien het MOA-lid niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, kan de Respondent het Geschil binnen veertien dagen na ontvangst van de reactie van het MOA-lid ofwel, bij gebreke van een reactie van het MOA-lid binnen veertien dagen na het verstrijken van de gestelde termijn, voorleggen aan de Beroepscommissie.

 

 

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.