Nov 14, 2018 Last Updated 12:15 PM, Nov 13, 2018

Politiek Den Haag oktober 2018

Bel-me-niet register

Staatssecretaris Keijzer (EZK) heeft in een schriftelijke beantwoording van vragen van het Tweede Kamerlid Moorlag (PvdA) laten weten dat dat het hele systeem van telemarketing herzien gaat worden. Het uitgangspunt hierin zal zijn dat de consument niet meer gebeld mag worden, tenzij hier expliciet toestemming voor is gegeven. In haar Kamerbrief over de consumentenagenda geeft zij nadere toelichting over deze plannen.

Read more

Wat gebeurt er in Politiek Den Haag in augustus 2018

AP start onderzoek naar naleving privacyregels door private sectoren

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat een onderzoek starten naar de naleving van privacyregels door private sectoren. Bij een willekeurige steekproef van dertig grote organisaties uit tien private sectoren onderzoekt de AP of zij een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. Lees artikel

Read more

Wat gebeurt er in politiek Den Haag in juni 2018?

AVG

Op 25 mei jl. is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Minister Dekker (Rb) heeft een nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging gedeeld voor de aanpassing van wetten ter uitvoering van de verordening (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming, UAVG). De minister schrijft o.a. dat de Autoriteit Persoonsgegevens een leidende rol heeft bij de communicatie en voorlichting over de AVG en hier heel actief mee aan de slag is.

Read more