Mar 23, 2017 Last Updated 9:59 AM, Mar 20, 2017

Wijziging Arbeidsomstandighedenwet 2017

Op 24 januari jongstleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. De wet gaat per 1 juli aanstaande in. Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking steeds belangrijker wordt. Wat betekent dit voor u?

Read more

Policy Brief over gebruik Big Data in het veiligheidsdomein

Het gebruik van Big Data in het veiligheidsdomein vraagt om nieuwe kaders. Dat stelt de WRR in de policy brief Big Data and Security Policies: Serving Security, Protecting Freedom. Deze Engelstalige publicatie, gebaseerd op WRR-Rapport Big Data in een vrije en veilige samenleving, is vanaf vandaag online beschikbaar.

Read more

Privacy-toezichthouder dient dicht bij dagelijkse praktijk te staan

Het Verbond van Verzekeraars deelt het pleidooi van VNO-NCW en MKB-Nederland voor een toezichthouder op het gebied van privacy die dicht bij de dagelijkse praktijk staat. Dat staat in hunreactie op de consultatie over de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Read more

Voor vragen kunt u terecht bij het MOA Team

evelop

T: 020-5810710
E: info@moaweb.nl