Privacy van Windows-gebruikers sterk verbeterd

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt op haar website dat Microsoft de privacy van Windows-gebruikers sterk heeft verbeterd na het onderzoek van de AP in oktober 2017.

Lees verder

Autoriteit Persoonsgegevens: 10.000 datalekken gemeld in 2017

De Autoriteit Persoonsgegevens meldt in een nieuwsbericht dat er in 2017 10.000 datalekken bij hen zijn gemeld. Hiermee is het aantal meldingen in 2017 met ruim 70% toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Lees verder

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Op 20 maart besloot de Eerste Kamercommissie J&V het voorbereidend onderzoek ten aanzien van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: UAVG) te houden op 3 april 2018. Op 3 april jl. werd in deze commissie besloten dat de inbreng voor het voorlopig verslag geleverd wordt door de fracties van VVD (Van de Ven), SP (Gerkens), PvdA (Vlietstra) en ChristenUnie (Bikker).

De inbreng is op 10 april jl. geleverd en naar minister Dekker (Rb) gestuurd ter beantwoording. Er worden onder meer vragen gesteld met betrekking tot de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, de journalistieke exceptie en hoe de regering haar rol voor de toekomst ziet bij de bescherming van persoonsgegevens.

In de memorie van antwoord gaat minister Dekker (Rb) vervolgens in op de werking van UAVG in relatie met andere wetten, de reikwijdte van de regeling, het toezicht houden erop en de gevolgen voor verschillende betrokkenen. Daarnaast gaat de minister in op de vraag wat er zal gebeuren als de verordening op 25 mei 2018 wel in werking treedt, maar de UAVG nog niet is aangenomen. Op 24 april a.s. zal de Eerste Kamercommissie J&V de nadere procedure bespreken.

In het jaarverslag van 2017 van de Raad van State (RvS) wordt bovendien ingegaan op de AVG. Volgens de RvS is dit een bewijs dat complexiteit van wetgeving niet het prerogatief van de Nederlandse wetgever is. Ook Europese regelgeving kan uitermate complex zijn. In dat geval worden in eerste instantie niet burgers, maar vooral overheidsinstanties daarmee geconfronteerd.

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.