Dec 10, 2018 Last Updated 12:12 PM, Dec 6, 2018

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Jaarplanning J&V

Minister Grapperhaus (J&V) heeft de jaarplanning van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. O.a. de volgende zaken staan op de planning:

  • Indiening wetsvoorstel uitvoering richtlijn dataprotectie, Q1
  • Brief over dataretentie, Q2
  • Nota n.a.v. verslag en nota van wijziging inzake Wetsvoorstel dataretentie (34 537),Q2

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in, zo meldt de Autoriteit Persoonsgegevens in een nieuwsbericht. In de periode tot 25 mei geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vooruitlopend op de AVG hanteert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een overgangsregeling voor de afhandeling van verzoeken om een voorafgaand onderzoek en voor het goedkeuren van nieuwe gedragscodes.

De AVG kent geen voorafgaand onderzoek. Vanaf 25 mei zijn organisaties onder de AVG verplicht een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren als een verwerking mogelijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Als uit de DPIA blijkt dat de verwerking inderdaad een hoog risico oplevert en een organisatie geen maatregelen neemt om dit risico te beperken, dan moet de verwerking voor toepassing eerst worden voorgelegd aan de AP, de zogeheten voorafgaande raadpleging.

Minister Dekker (J&V) stuurde op 13 februari de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming naar de Tweede Kamer. De nota bevat de antwoorden op de vragen en opmerkingen van de Tweede Kamerfracties bij het wetsvoorstel.

Interpretatie anti-spam regels Telecommunicatiewet

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurde de Tweede Kamer op 8 februari 2018 een brief over spam, naar aanleiding van een verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie EZK. In de brief reageerde Keijzer op de interpretatie anti-spam regels Telecommunicatiewet en groeiende macht van telecomaanbieders bij het blokkeren van 'spam'.

Staatssecretaris Keijzer geeft in de brief aan contact te hebben gehad met Autoriteit Consument en Markt (ACM) over het tegenhouden van spam. ACM heeft daarbij aangegeven het van belang te vinden dat wanneer een aanbieder een melding krijgt van een onterecht geblokkeerd bericht de aanbieder er voor zorgt dat dit in de toekomst niet meer gebeurt. Volgens Keijzer is hiermee in de praktijk een situatie ontstaan die er enerzijds voor zorgt dat berichten niet onterecht worden tegengehouden en er anderzijds voor zorgt dat het internet goed en veilig blijft functioneren.

Congres Marketing in de zorg van morgen

Positionering in de zorg

Hoe blijven zorginstellingen relevant in het veranderende zorglandschap?
In het sterk veranderende zorglandschap in Nederland, is een onderscheidende marktpositie van steeds groter belang. Als je geen positie kiest loop je het risico onzichtbaar te zijn voor de zorgconsument van de toekomst. Een stevige positionering is daarom een van de belangrijkste opdrachten voor marketingprofessionals in de zorg.

Kom op 18 april 2018 naar het congres Marketing in de zorg van morgen en leer van vakgenoten hoe je tot een heldere positionering komt. 

Read more

Junior MIE 2018

Op 14 maart opent de Hogeschool van Utrecht haar deuren voor de zesde editie van het Junior Marketing & Insights Event (MIE). Het Junior MIE (www.juniormie.nl) is een event waar studenten uit geheel nederland kennis kunnen maken met praktijkcases uit het bedrijfsleven. Om zo inzicht te krijgen in de laatste trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied Marketing, Insights en Analytics. We bieden een programma aan met 10 verschillende sessies. Op het podium staan enthousiaste en inspirerende sprekers die de studenten laten zien wat hun laatste inzichten zijn.

Het programma van het Junior MIE is een afgeleide van Nederlands grootste Marketing & Insights Event (www.mie.nl) Het MIE biedt een programma met 100 sessies verdeeld over twee dagen. We nodigen de beste en meest aansprekende sprekers uit om ook op het podium van de Hogeschool Utrecht studenten te enthousiasmeren met hun verhaal.

Read more