Dec 10, 2018 Last Updated 12:12 PM, Dec 6, 2018

Telecommunicatie

Op 27 maart jl. vonden in de Tweede Kamer stemmingen plaats over moties ingediend tijdens het VAO Telecommunicatie, d.d. 14 maart. Onderstaand de stemmingsuitslag.

Read more

Ophef rondom Facebook

Ten aanzien van de ophef rondom Facebook door het incident met Cambridge Analytica stellen een aantal Tweede Kamerleden schriftelijke vragen.

Read more

Jaarverslag Autoriteit Consument en Markt (ACM)

De ACM heeft het Signaal 2018 en het jaarverslag 2017 gepubliceerd. De ACM meldt in het Signaal 2018 de digitale economie hoog op de agenda in 2018 en 2019 te hebben staan.

Read more