Feb 24, 2019 Last Updated 9:58 AM, Feb 20, 2019

Informatie van Kamer van Koophandel gebruikt gebruikt voor reclamedoeleinden

Meerdere Tweede Kamerleden hebben schriftelijke vragen gesteld aan minister Dekker (Rb) en staatssecretaris Keijzer (EZK) over het bericht dat informatie van Kamer van Koophandel gebruikt wordt voor reclamedoeleinden.

Read more

Omzeilen Wet markt en overheid

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt een brief met de beantwoording van de vragen van Tweede Kamerleden Wörsdörfer en Veldman (beiden VVD) over het omzeilen van de Wet markt en overheid.

Read more

Telecommunicatie

Op 27 maart jl. vonden in de Tweede Kamer stemmingen plaats over moties ingediend tijdens het VAO Telecommunicatie, d.d. 14 maart. Onderstaand de stemmingsuitslag.

Read more