Nov 17, 2018 Last Updated 4:25 PM, Nov 15, 2018

Contributiestructuur MOA per 2018*

Het lidmaatschap van de MOA bestaat uit een verplicht bedrijfslidmaatschap met daaraan gekoppeld één of meer persoonlijk lidmaatschappen. Daarnaast kent de MOA voor de verschillende secties toeslagen. Alleen voor de groep bijzondere leden geldt een afwijkende structuur.

Voor de contributie kent de MOA de volgende secties:

 • de sectie opdrachtgevers binnen het marktonderzoek / digital analytics aan bedrijfszijde
 • de sectie marktonderzoekbureaus / digital analytics aan bureauzijde
 • de sectie toeleveranciers
 • de sectie selectiebureaus
 • de sectie onderwijs
 • bijzondere leden, studenten en greyhounds

1. Contributiestructuur sectie Opdrachtgevers

Voor de sectie Opdrachtgevers geldt voor 2018 de onderstaande contributiestructuur:

 • Bedrijfslidmaatschap
  € 434,-
 • Persoonlijk lidmaatschap
  € 74,-


Per bedrijfslidmaatschap kun je maximaal 3 webanalisten en/of data-analisten in het Platform Digital Analytics opgeven voor een gratis persoonlijk lidmaatschap. 

1.1 Digital Analytics aan bedrijfszijde

Voor de Digital Analytics aan bedrijfszijde geldt voor 2018:

Bij 1 t/m 4 persoonlijke leden betaal je € 160,-- per persoon (Dit is incl. € 85,- bijdrage bedrijfslidmaatschap)


2. Contributiestructuur sectie Marktonderzoekbureaus/Bureaus voor Digital Analytics

Voor de sectie marktonderzoekbureaus/bureaus voor Digital Analytics geldt voor 2018 de onderstaande contributiestructuur:

 • Bedrijfslidmaatschap
  € 434,-
 • Persoonlijk lidmaatschap
  € 74,-


Daarnaast gelden voor deze sectie een aantal toeslagen:

A. Toeslag op basis van het aantal fte's (alle medewerkers op de payroll)

1 fte Onderzoekbureaus  € -153,-   (het betreft hier een korting)
1 fte Digital analytics bureauzijde  € -355,-   (het betreft hier een korting)
2 fte's € 52,-
3 t/m 5 fte's € 253,-
6 t/m 10 fte's € 1.161,-
11 t/m 15 fte's € 1.397,-
16 t/m 25 fte's € 3.747,-
26 t/m 50 fte's € 5.711,-
51 t/m 100 fte's   € 11.422,-
101 t/m 250 fte's € 15.865,-
>250 fte's € 23.651,-


B. Toeslag AWVN

Deze geschiedt op basis van het aantal fte’s.
Voor 2018 is deze toeslag bepaald op € 4,15 per fte, met een plafond voor 100 fte.

C. Toeslag omzetregistratie

Voor 2018 bedraagt de toeslag omzetregistratie t.b.v. MOA Trendreport t/m 5 fte € 3,15 per fte.
Voor 2018 bedraagt de toeslag omzetregistratie t.b.v. MOA Trendreport > 5 fte € 2,65 per fte.

D. Toeslag Keurmerkbureaus

Deze toeslag voor geldt alleen voor de bureaus die lid zijn van de keurmerkgroep en wordt bepaald op basis van het aantal fte's.
Toeslag lidmaatschap van de Research Keurmerkgroep per jaar:

 • voor een RKG bureau met t/m 10 fte's:
 € 1.464,-
 • voor een RKG bureau met meer dan 10 fte's:
 € 2.365,-

Voor alle RKG bureaus geldt een toeslag voor het ISO toetsingsdocument van € 353,-.
Deze kosten zijn in bovenstaande bedragen al opgenomen.


3. Contributiestructuur sectie Toeleveranciers

Voor de sectie Toeleveranciers geldt voor 2018 de onderstaande contributiestructuur:

 • Bedrijfslidmaatschap
 € 434,-
 • Persoonlijk lidmaatschap
 € 74,-

Voor de sectie toeleveranciers geldt een toeslag, deze bedraagt voor 2018 € 901,-.
Toeleveranciers met 1 fte krijgen een korting van 50% op de toeslag.


4. Contributiestructuur sectie Selectiebureaus

Voor de sectie Selectiebureaus geldt voor 2018 de onderstaande contributiestructuur:

 • Bedrijfslidmaatschap
  € 434,-
 • Persoonlijk lidmaatschap
  € 74,-


Daarnaast gelden voor deze sectie een aantal toeslagen:

A. Toeslag op basis van het aantal fte's (alle medewerkers op de payroll)

1 fte € -153,-  (het betreft hier een korting)
2 fte's € 52,-
3 t/m 5 fte's € 253,-
6 t/m 10 fte's € 1.161,-
11 t/m 15 fte's € 1.397,-
16 t/m 25 fte's € 3.747,-
26 t/m 50 fte's € 5.711,-
51 t/m 100 fte's € 11.422,-
101 t/m 250 fte's   € 15.865,-
>250 fte's € 23.651,-


B. Toeslag AWVN

Deze geschiedt op basis van het aantal fte’s.
Voor 2018 is deze toeslag bepaald op € 4,15 per fte, met een plafond voor 100 fte.


5. Contributie bijzondere leden, greyhounds en studenten

De hoogte van de contributie voor de bijzondere leden is voor 2018 vastgesteld op € 240,-.
Voor studenten bedraagt het lidmaatschap € 41,-.
Voor Greyhounds bedraagt het lidmaatschap € 69,-.
Voor een bijzonder lidmaatschap komen in aanmerking:

 • personen werkzaam bij bedrijven gevestigd in het buitenland
 • personen die zich teruggetrokken hebben uit het professionele vakgebied.
 • personen werkzaam in het onderwijs.

Voor personen werkzaam binnen het onderwijs geldt:

Aantal leden
(binnen HBO gevestigd op dezelfde locatie)
Bedrag
1 lid € 240,-
2 leden € 480,-
3 leden € 720,-
4 leden € 924,-
5 leden   € 1.050,-
6 leden € 1.170,-
7 leden € 1.288,-
8 leden € 1.416,-
9 leden € 1.539,-
10 leden € 1.660,-

Bijzondere leden overig: € 240,-

* Alle bedragen zijn excl. BTW

Vanaf 1 april van een kalenderjaar worden de volgende componenten pro rato voor het resterende aantal maanden van het kalenderjaar in rekening gebracht:
1.    Opdrachtgevers:
       bedrijfslidmaatschap

2.    Marktonderzoekbureaus/Digital Analytics :
       bedrijfslidmaatschap
       A.    toeslag obv aantal fte

3.   Toeleveranciers:
      bedrijfslidmaatschap
      toeslag

4.    Selectiebureaus:
       bedrijfslidmaatschap
       A.    toeslag obv aantal fte

Bijzonder lidmaatschap

Bijzonder lidmaatschap onderwijs (maar alleen voor enkelvoudige aanmeldingen, dit geldt dus niet voor onderwijslidmaatschappen die al korting krijgen obv meerdere lidmaatchappen per vestiging).

Indien u aan de toelatingscriteria voor een lidmaatschap voldoet, kunt u zich door middel het aanmelden.