Nieuwe Europese plannen om impact van onderzoek en innovatie vergroten

Het innovation principle, Europese innovation deals, een startup visum en Open Access van onderzoeksresultaten dat zijn de belangrijkste plannen die de Europese ministers van onderzoek op 27 januari in Amsterdam hebben besproken, meldt de Rijksoverheid.

 • Aangemaakt op .

SP: Een universiteit is geen reclamebureau

De fractievoorzitter van de SP in de Provincie Groningen, Sandra Beckerman, heeft een opinieartikel geschreven op de landelijke SP-site over de private activiteiten van de Universiteit Wageningen. Een wetenschappelijk onderzoek zonder wetenschappelijke toetsing, noemt zij het.

 • Aangemaakt op .

Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de reactie op het rappport "Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen"

De Tweede Kamercommissie OCW heeft de inbreng geleverd voor het verslag van een schriftelijk overleg met vragen en opmerkingen over de reactie op het rapport "Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen" van de Inspectie van het Onderwijs. Alleen de VVD en de SP hebben inbreng geleverd.

 • Aangemaakt op .

Aanbestedingen en de Wet markt en overheid


In maart zal de Tweede Kamer spreken over de wijzigingen van de Aanbestedingswet 2012. Ook komt de evaluatie van de Wet markt en overheid richting de Tweede Kamer.

 • Aangemaakt op .

Private activiteiten van onderwijsinstellingen

De Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de reactie van minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) op het rapport "Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen" van de Inspectie van het Onderwijs. De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat er tussen het private en publiek bekostigd onderwijs een gelijkspeelveld hoort te zijn.

 • Aangemaakt op .

Cybersecurity

In maart bespreekt de Tweede Kamer de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity voor het eerst in de commissie Veiligheid en Justitie.

 • Aangemaakt op .

Informatiemacht!

Politiek Den Haag

D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven wil dat Facebook en andere machtige internetbedrijven openheid gaan geven over de manier waarop berichten getoond en verwijderd worden.

 • Aangemaakt op .

Wet markt en overheid

Minister Kamp (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer de uitkomsten van de evaluatie van de Wet markt en overheid toegestuurd. Uit de evaluatie blijkt dat ongeveer 90% van de overheden en publieke instellingen één of meer economische activiteiten verricht.

 • Aangemaakt op .

Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer de Digitale Agenda gestuurd

De vraag is hoe Nederland optimaal kan profiteren van de kansen (nieuwe toepassingen, verdienmodellen en banen) die deze mondiale transitie biedt. Deze opgave zullen we (ondernemers, werknemers, kennis- en wetenschapsinstellingen en overheden) gezamenlijk moeten adresseren.

 • Aangemaakt op .

Telemarketing staat weer op het prioriteitenlijstje van de ACM

Aan de telefoon wordt niet gekocht. Het Bel-me-niet Register telt nu 9,2 miljoen nummers. In 2009, toen het systeem werd ingevoerd, waren dat er nog 2,7 miljoen. Dit jaar staat ’belterreur’ weer op het prioriteitenlijstje van de Autoriteit Consument & Markt.

 • Aangemaakt op .

CGR: Transparantieregister Zorg 2016

Op 11 mei is voor de vijfde keer het Transparantieregister Zorg gepubliceerd. In het rapport worden de financiële relaties tussen zorgprofessionals, zorgorganisaties en patiëntenorganisaties onderzocht.

 • Aangemaakt op .

AP: Overzicht meldingen datalekken eerste kwartaal 2017

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt dat er van januari tot en met maart 2017 ruim 2300 datalekken zijn gemeld. De meeste datalekken werden gemeld vanuit de sectoren gezondheid en welzijn (27%), financiële dienstverlening (21%) en openbaar bestuur (20%).

 • Aangemaakt op .

Google gebruikersgegevens in buitenlandse datacentra

TK: Schriftelijke vragen SP over het bericht dat Google gebruikersgegevens in buitenlandse datacentra moet overhandigen aan de VS De Tweede Kamerleden Hijink en Van Raak (beiden SP) hebben schriftelijke vragen gesteld aan de ministers Kamp (EZ) en Plasterk (BZK) over het bericht dat Google gebruikersgegevens in buitenlandse datacentra moet overhandigen aan de VS.

 • Aangemaakt op .

Prinsjesdag

Minister Dijsselbloem (Financiën) heeft op 19 september traditiegetrouw de Miljoenennota 2018, de Rijksbegroting 2018 en het Belastingplan 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer.

 • Aangemaakt op .

Politiek Den Haag november 2017

Formatie

Na een lange formatie is het kabinet Rutte III 26 oktober jl. geïnstalleerd en aan de slag gegaan. Er zijn 16 ministers en 8 staatsecretarissen benoemd. Voor de MOA zijn de volgende bewindspersonen van belang: minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, minister Van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 • Aangemaakt op .

Open economie

Op 18 januari 2018 heeft Economisch Statistische Berichten (ESB) een nieuwsartikel gepubliceerd van Maarten Camps, secretaris-generaal van EZK. In zijn betoog over de open economie in Nederland legt hij o.a. de nadruk op datadeling en digitalisering.

 • Aangemaakt op .

Wat gebeurt er in Politiek Den Haag maart 2018

Big data

Minister Kaag (BZ) heeft de Tweede Kamer op 2 maart een fiche gestuurd, over de verordening tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese High Performance Computing (HPC), onderdeel van het Europees Cloudinitiatief.

 • Aangemaakt op .

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Op 20 maart besloot de Eerste Kamercommissie J&V het voorbereidend onderzoek ten aanzien van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: UAVG) te houden op 3 april 2018. Op 3 april jl. werd in deze commissie besloten dat de inbreng voor het voorlopig verslag geleverd wordt door de fracties van VVD (Van de Ven), SP (Gerkens), PvdA (Vlietstra) en ChristenUnie (Bikker).

De inbreng is op 10 april jl. geleverd en naar minister Dekker (Rb) gestuurd ter beantwoording. Er worden onder meer vragen gesteld met betrekking tot de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, de journalistieke exceptie en hoe de regering haar rol voor de toekomst ziet bij de bescherming van persoonsgegevens.

In de memorie van antwoord gaat minister Dekker (Rb) vervolgens in op de werking van UAVG in relatie met andere wetten, de reikwijdte van de regeling, het toezicht houden erop en de gevolgen voor verschillende betrokkenen. Daarnaast gaat de minister in op de vraag wat er zal gebeuren als de verordening op 25 mei 2018 wel in werking treedt, maar de UAVG nog niet is aangenomen. Op 24 april a.s. zal de Eerste Kamercommissie J&V de nadere procedure bespreken.

In het jaarverslag van 2017 van de Raad van State (RvS) wordt bovendien ingegaan op de AVG. Volgens de RvS is dit een bewijs dat complexiteit van wetgeving niet het prerogatief van de Nederlandse wetgever is. Ook Europese regelgeving kan uitermate complex zijn. In dat geval worden in eerste instantie niet burgers, maar vooral overheidsinstanties daarmee geconfronteerd.

 • Aangemaakt op .

Politiek Den Haag oktober 2018

Bel-me-niet register

Staatssecretaris Keijzer (EZK) heeft in een schriftelijke beantwoording van vragen van het Tweede Kamerlid Moorlag (PvdA) laten weten dat dat het hele systeem van telemarketing herzien gaat worden. Het uitgangspunt hierin zal zijn dat de consument niet meer gebeld mag worden, tenzij hier expliciet toestemming voor is gegeven. In haar Kamerbrief over de consumentenagenda geeft zij nadere toelichting over deze plannen.

 • Aangemaakt op .
 • 1
 • 2

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.