Feb 18, 2019 Last Updated 8:14 AM, Feb 13, 2019

De 10 regels over de privacy van consumenten:

Regel 1

Regel 1

Wij hanteren en respecteren de Fair Data gedragsregels, waarin uw privacy en anonimiteit het uitgangspunt is.
Regel 2

Regel 2

Wij zullen geen persoonsgegevens verzamelen, opslaan of bewerken indien er onzekerheid bestaat over of de Fair Data gedragsregels zijn nageleefd.
Regel 3

Regel 3

Wij zullen u nooit misleiden over het doel van het onderzoek of de data-analyse waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.
Regel 4

Regel 4

Wij zullen persoonsgegevens, die bij het uitvoeren van marktonderzoek en data-analyse worden gebruikt, nooit voor andere doeleinden gebruiken.
Regel 5

Regel 5

Wij zullen bijzondere persoonsgegevens alleen met uw toestemming verzamelen. *
Regel 6

Regel 6

Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig bewaren en beveiligen en wij nemen daarbij de MOA-richtlijnen voor databeveiliging in acht.
Regel 7

Regel 7

Wij zullen er zorg voor dragen dat onze medewerkers worden getraind en voorgelicht over het gebruik van persoonsgegevens en dat ze een geheimhoudings-verklaring hebben ondertekend.
Regel 8

Regel 8

Wij zullen als uitgangspunt nemen dat uw persoonsgegevens uit marktonderzoek en data-analyse in de rapportage altijd anoniem zijn, omdat deze gegevens niet herleidbaar, koppelbaar en deduceerbaar zullen zijn.
Regel 9

Regel 9

Wij zullen uw direct identificerende gegevens alleen opnemen, in de rapportages van het marktonderzoek en de data-analyse, met uw ondubbelzinnige toestemming.
Regel 10

Regel 10

Wij zullen aan onze onderaannemers, die worden ingeschakeld bij marktonderzoek en data-analyse, gelijke eisen stellen met betrekking tot het onderschrijven van en het handelen naar de Fair Data gedragsregels.

fairdataMOAlogo horizontalBijzondere gegevens zijn de gegevens genoemd in artikel 16 Wbp: persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

Contact Fair Data

Voor vragen kunt u terecht bij het MOA Team

evelop

T: 020-5810710
E: info@moaweb.nl