Mar 21, 2019 Last Updated 9:46 AM, Mar 18, 2019

greyhounds2De projecten en initiatieven worden door de groep zelf bepaald.

Daarbij kan gedacht worden aan:

  • Monitor Onderzoek Publicaties, waar ondertussen een concept voorstel voor is uitgewerkt
  • Gastcolleges op Hoge Scholen m.b.t. onderzoek en de tricks en traps
  • Counterpartsessies voor onderzoekers van bureau en opdrachtgeverszijde
  • Expertgroep en mediation  in geval van geschillen


Het coördinatieteam  en/of de Greyhound Group kan met initiatieven komen met betrekking tot concrete projecten. Indien aan de uitvoering daarvan kosten c.q. opbrengsten verbonden zijn zal door het coördinatieteam een begroting worden opgesteld die door de directie van de MOA moet worden geaccordeerd.