Wet Markt en Overheid en aanbestedingen

De Tweede Kamer heeft minister Kamp (Economische Zaken) verzocht om een reactie te geven op de initiatiefnota van Tweede Kamerleden Erik Ziengs (VVD) en Kees Verhoeven (D66) over de Wet Markt en Overheid. Begin 2016 zal de Tweede Kamer met de minister spreken over de evaluatie Wet Markt en Overheid, waarover een rapport eind 2015 zal worden gepubliceerd. Een uitgebreid verslag van deze intiaief nota elders in deze Nieuwsbrief.

Minister Kamp heeft de wijziging van de Aanbestedingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. De Aanbestedingswet 2012 bevat hoofdzakelijk de implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen (richtlijn 2004/18/EG en richtlijn 2004/17/EG) voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden. Deze richtlijnen zijn herzien en vervangen door twee nieuwe richtlijnen. Als gevolg van de herziene aanbestedingsrichtlijnen krijgen aanbestedende diensten meer flexibiliteit bij de toepassing van enkele aanbestedingsprocedures. Het gaat om de mededingingsprocedure met onderhandeling, de concurrentiegerichte dialoog en het dynamisch aankoopsysteem. Hierdoor kunnen zij vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten en zodoende de opdracht effectiever en effici├źnter in de markt zetten. Bij de implementatie is het uitgangspunt gehanteerd dat de huidige bepalingen in de Aanbestedingswet 2012 zoveel mogelijk behouden blijven en dat nieuwe bepalingen zoveel mogelijk worden ingevuld in lijn met de doelen van de Aanbestedingswet 2012.

Cookiewetgeving, privacy en databescherming

In oktober en november zijn veel schriftelijke vragen door het kabinet beantwoord over cookiewetgeving, de boetes rondom privacyschendingen en uitwisseling van data. In antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug (PvdA) geeft minister Van der Steur (Veiligheid & Justitie) aan dat er bij het uitwisselen van persoonsgegevens strenge randvoorwaarden gelden. Ook als die gegevens tot doel hebben het groter maken van het gebruiksgemak voor de consument, zoals bij besturingssystemen en websites. In andere antwoorden op vragen van mevrouw Oosenbrug gaat minister Kamp in op de adequate informatievoorziening voor eindgebruikers bij het plaatsen van cookies bij het bezoek aan websites. Bij het plaatsen van cookies door derde partijen, zoals bijvoorbeeld onderzoeksbureaus, kan dit alleen wanneer de website-aanbieder de derde partij deze mogelijkheid heeft geboden. De derde partij en de website-aanbieder spreken daarbij af wie de toestemming regelt. Website-aanbieders zijn het eerste aanspreekpunt voor ACM als de regels niet nageleefd worden. ACM kijkt mee naar het branche brede initiatief, getrokken door het ministerie van Economische Zaken en het Electronic Commerce Platform Nederland (ECP), om te komen tot een uniforme branche brede cookiestandaard. Dit document zal eventuele vragen over het naleven van de cookieverplichting beantwoorden en het voor iedereen gemakkelijker maken om geïnformeerd te worden en toestemming te geven.

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.