Geldigheidstermijn gedragscode

De Gedragscode voor onderzoek en statistiek is en blijft bindend krachtens verenigingsrecht van alle drie betrokken branche organisaties, MOA, VBO en VSO. Het feit dat de goedkeuring van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP, voormalig College bescherming persoonsgegevens) is vervallen, is hiervoor niet relevant.

Alleen de algemene vergaderingen van de brancheorganisaties, die de Gedragscode hebben aangenomen, zouden kunnen besluiten om de Gedragscode buiten werking te stellen.
Maar daar is geen enkele indicatie voor.

De Gedragscode voor onderzoek en statistiek is een nadere invulling van het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp is echter niet in een zo danige mate gewijzigd dat een of meer bepalingen uit de Gedragscode in strijd of op gespannen voet zouden staan met de Wbp.

In de Gedragscode zijn de beveiligingsvoorschriften uit de Wbp, voldoende technische en organisatorische maatregelen treffen overgenomen om onrechtmatige verwerking of verlies te voorkomen.  Sinds 1 januari 2016 is er aan de Wbp een regeling toegevoegd met betrekking tot beveiligingsincidenten en datalekken. Maar de beveiligingsvoorschriften zijn dus niet gewijzigd. Alleen bij een beveiligingsincident en datalek moet er worden gemeld bij de AP. Maar dit staat geheel los van de Gedragscode, immers de Gedragscode is een aanvulling op de Wbp.

Het feit dat de ‘Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus’ expliciet wordt genoemd op de website van de AP als zijnde verlopen, komt door het feit dat
particuliere recherchebureaus bij ministeriële regeling verplicht zijn deze gedragscode te volgen. En het naleven van deze Gedragscode is voor particuliere recherchebureaus een een voorwaarde voor het verkrijgen van een vergunning. De bindendheid van deze Gedragscode voor particuliere recherche bureaus ligt dus vast in een ministeriële regeling en in vergunningsvoorschrift en is dus niet (langer) afhankelijk van de goedkeuring door de AP.

Ik hoop hiermee voldoende te hebben aangegeven waarom de Gedragscode voor onderzoek en statistiek, ook na verval van de goedkeuringsverklaring, nog steeds van toepassing is op de leden van MOA, VBO en VSO. En waar het verschil zit met de ‘Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus’, niet afhankelijk van brancheorganisatie, maar vastgelegd in een ministeriele regeling die geldend is.

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.