Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de reactie op het rappport "Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen"

De Tweede Kamercommissie OCW heeft de inbreng geleverd voor het verslag van een schriftelijk overleg met vragen en opmerkingen over de reactie op het rapport "Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen" van de Inspectie van het Onderwijs. Alleen de VVD en de SP hebben inbreng geleverd.


De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat er tussen het private en publiek bekostigd onderwijs een gelijkspeelveld hoort te zijn. Bovendien hoort noch de overheid, noch een publiek bekostigde onderwijsinstelling marktverstorende activiteiten te ontplooien. Zij vragen of minister Bussemaker (OCW) dit ook vindt. Zij vragen de minister ook nader toe te lichten waarom binnen de wet Markt en Overheid is bepaald dat onderwijsinstellingen zijn uitgezonderd. Zij verwijzen hierbij naar het zwartboek "Naar een nieuwe wet markt en overheid" van VNO-NCW en MKB-Nederland waaruit marktverstoring naar voren komt. Ook schetst het zwartboek situaties waarbij bekostigde scholen private initiatieven starten tegen lagere tarieven dan particuliere instellingen dat kunnen. De VVD vraagt of de Onderwijsinspectie hier actie heeft ondernomen. De ACM kan op onafhankelijke wijze marktverstoring aan de kaak kan stellen, maar kan nu niet ingrijpen, omdat de wet Markt en Overheid het onderwijs uitzondert. De VVD wil weten of de minister hun mening deelt dat de ACM beter dan de Inspectie van het Onderwijs in staat is om oneigenlijke marktverstoring te beperken?
De leden van de SP-fractie vragen de minister om de Tweede Kamer te zijner tijd te informeren over de afspraken die zijn gemaakt over het verduidelijken en concretiseren over de regels voor private activiteiten en de verwachtingen van het ministerie van scholen op dit onderwerp.

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.