Onderbezetting Autoriteit Persoonsgegevens

Minister Van der Steur (V&J) heeft zijn reactie op het artikel "Privacywaakhond CBP (nu: Autoriteit Persoonsgegevens) kampt met onderbezetting" naar de Tweede Kamer gestuurd.
In de gesprekken met de Autoriteit is geen mededeling gedaan waaruit blijkt dat wordt gekampt met een ernstig capacitair tekort. In 2013 is aan de Autoriteit een extra structureel budget van € 0,75 miljoen toegekend.

Met dit bedrag werd de Autoriteit toegerust om adequaat uitvoering te geven aan de huidige en toekomstige taken, waaronder de meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid.
In de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de invoering van een meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid is vermeld dat de meldplicht naar schatting zal leiden tot 66 duizend meldingen per jaar.
De verwachting is dat de Raad en het Europees Parlement komend half jaar tot een afronding zullen komen van het gegevensbeschermingspakket en dat, na ondertekening, de verordening in het EU Publicatieblad zal worden gepubliceerd. Twintig dagen na publicatie treedt de verordening vervolgens in werking. Daarna hebben de lidstaten twee jaar om hun nationale wetgeving aan te passen. Dat betekent intrekking van de Wet bescherming persoonsgegevens en het tot stand brengen van een uitvoeringswet.

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.