Wet markt en overheid

Minister Kamp (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer de uitkomsten van de evaluatie van de Wet markt en overheid toegestuurd. Uit de evaluatie blijkt dat ongeveer 90% van de overheden en publieke instellingen één of meer economische activiteiten verricht.

Onderwijsinstellingen (welke onderzoek doen met publiek geld) worden uitgesloten van regulering in deze wet. In het onderwijs geldt sectorspecifieke regelgeving. Een verschil met de Wet markt en overheid is echter dat de sectorspecifieke regels primair zijn gericht op het voorkomen van het weglekken van publieke middelen die voor onderwijs bedoeld zijn. Door deze focus is er volgens de onderzoekers minder aandacht voor de markteffecten van economische activiteiten die onderwijsinstellingen verrichten. De onderzoekers geven aan dat vanwege de bredere reikwijdte van de sectorspecifieke regels een eventuele aanscherping daarin meer voor de hand zou liggen dan het schrappen van de uitzondering voor onderwijs in de Wet markt en overheid.

Onderstaand de belangrijkste bevinding voor de marktonderzoekbranche uit de evaluatie:

•    Onderwijs: De Wet markt en overheid zondert onderwijsinstellingen uit. In het onderwijs geldt sectorspecifieke regelgeving. Een verschil met de Wet markt en overheid is echter dat de sectorspecifieke regels primair zijn gericht op het voorkomen van het weglekken van publieke middelen die voor onderwijs bedoeld zijn. Door deze focus is er volgens de onderzoekers minder aandacht voor de markteffecten van economische activiteiten die onderwijsinstellingen verrichten. De onderzoekers geven aan dat vanwege de bredere reikwijdte van de sectorspecifieke regels een eventuele aanscherping daarin meer voor de hand zou liggen dan het schrappen van de uitzondering voor onderwijs in de Wet markt en overheid.

Initiatiefnota en repareren tekortkomingen

Tweede Kamerleden Ziengs (VVD) en Verhoeven (D66) hebben al eerder een initiatiefnota ingebracht waarin zij voorstellen doen om de Wet markt en overheid te verbeteren. De minister heeft zijn reactie op die nota ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt niet ingegaan op de uitzonderingspositie van onderwijsinstellingen en eventuele sectorspecifieke regels of de aanscherping daarvan. Ziengs en Verhoeven hebben aangekondigd zelf met een initiatiefwetsvoorstel te komen om tekortkomingen van de Wet markt en overheid te repareren.

De initiatiefnota die de Kamerleden in 2015 schreven om minister Kamp (EZ) aan te sporen tot maatregelen leidde niet tot actie van het kabinet. In het Financieele Dagblad van 2 juni zegt Ziengs niet langer meer te willen wachten. Nog voor het zomerreces komen de twee Kamerleden met een wetsvoorstel. Dit om te voorkomen dat de kwestie over de verkiezingen heen wordt getild.

Reactie VNO-NCW

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft aangegeven blij te zijn met eventuele aanpassingen van de wet die de Kamerleden voorstellen in hun initiatiefnota. Het is de ondernemingsorganisaties al langer een doorn in het oog dat overheden en publieke instellingen voor bedrijfje spelen.

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.